Tillgänglighet i nyhetsbrev

Tillgängliga nyhetsbrev

foto: Eva Hedberg, Läs&Skriv

I februari startade vi på Rule ett projekt för att förbättra tillgängligheten i våra nyhetsbrev (se tidigare blogginlägg). Arbetet går framåt och i förra veckan presenterade Simon Österman sitt arbete med projektet på Begripsams årliga dialogseminarium “Kan man mäta begriplighet?”.

Fokus låg på att beskriva det användarcentrerade och agila arbetssätt som använts under utvecklingen av tjänsten och vilken betydelse detta har då man vill ta fram en användbar produkt eller tjänst.

Efter seminariet skrev användningscentrum detta om seminariet och presentationerna. Det finns även en kommentar på Autism- och Aspergerförbundets hemsida.

Tillgänglighetsdelen, som är under utveckling, består av två verktyg, ett för redaktörer och ett för mottagare av nyhetsbrev, som dels gör det möjligt för mottagarna att läsa nyhetsbrevet i den form de själva önskar och dels underlättar för nyhetsbrevsredaktörer att skapa tillgängliga utskick.

Projektet är planerat att fortsätta fram till maj 2015 och är just nu i en betafas men den respons vi fått från de användare som verktygen testats av visar att verktygen verkar uppfylla de behov till tillgänglighet som målgrupperna behöver. Och för våra kunder kommer detta att innebära att räckvidden för nyhetsbreven ökar för alla mottagare.

By | 2015-07-01T15:33:32+00:00 October 10th, 2014|Categories: Utveckling|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment