Tillgänglighet i nyhetsbrev

Tillgängliga nyhetsbrev
foto: Eva Hedberg, Läs&Skriv

I februari startade vi på Rule ett projekt för att förbättra tillgängligheten i våra nyhetsbrev. Arbetet går framåt och i förra veckan presenterade Simon Österman sitt arbete med projektet på Begripsams årliga dialogseminarium ”Kan man mäta begriplighet?”.

Fokus låg på att beskriva det användarcentrerade och agila arbetssätt som använts under utvecklingen av tjänsten och vilken betydelse detta har då man vill ta fram en användbar produkt eller tjänst.

Efter seminariet skrev användningscentrum några ord om seminariet och presentationerna. Det finns även en kommentar på Autism- och Aspergerförbundets hemsida.

Tillgänglighetsdelen, som är under utveckling, består av två verktyg, ett för redaktörer och ett för mottagare av nyhetsbrev, som dels gör det möjligt för mottagarna att läsa nyhetsbrevet i den form de själva önskar och dels underlättar för nyhetsbrevsredaktörer att skapa tillgängliga utskick.

Projektet är planerat att fortsätta fram till maj 2015 och är just nu i en betafas men den respons vi fått från de användare som verktygen testats av visar att verktygen verkar uppfylla de behov till tillgänglighet som målgrupperna behöver. Och för våra kunder kommer detta att innebära att räckvidden för nyhetsbreven ökar för alla mottagare.

Share this article

Driv engagemang och tillväxt genom smart kommunikation

Tiktok marknadsföring för företag

TikTok marknadsföring – så lyckas du!

Du har nog hört talas om TikTok vid det här laget. Den revolutionerade plattformen som konkurrerar hårt med de stora sociala medie-jättarna Instagram, Youtube, Tumblr …

Read More
google integration

Lucka 2: Engagera kunder i fler kanaler med Google Ads Audiences

Vill du kommunicera med dina kunder i fler kanaler och nå ut till nya prospekt?  Med Rules nya integration till Google Ads Audience kan du …

Read More
Inbound marketing

Inbound vs outbound marketing i praktiken

Vad är inbound marketing och outbound marketing, och hur kan du boosta din jul marknadsföring med dessa marknadsföringssätt? Julen står för dörren och det är …

Read More

Explore Rule free for 30 days, without even having to register a debit card.

Discover how you, with the help of Rule and smart communication, can drive growth through increased engagement. We’re here to help you get started!

 

  • Pre-made templates and free test emails
  • Try our features in your own pace
  • No lock-in period or hidden extra fees
  • Choose from our flexible subscriptions

 

Get a personal demo of Rule

Discover how you can increase digital engagement and growth in a personal demo of our platform.

Utforska Rule gratis i 30 dagar, utan att ens behöva registrera ett betalkort.

Upptäck hur du med hjälp av Rule och smart kommunikation, kan driva tillväxt genom ökat engagemang. Vi hjälper dig att komma igång!

 

  • Färdiga mallar och gratis testutskick
  • Utforska alla våra funktioner i lugn och ro
  • Ingen bindningstid eller dolda extraavgifter
  • Välj sedan bland våra flexibla abonnemang

Få en kostnadsfri demo av Rule

Upptäck hur du kan öka digitalt engagemang och tillväxt i en personlig genomgång av Rule.