fbpx
google analytics integration
rule logo

Google Analytics och Rule integration

Med Google Analytics integrerat till Rule kan du enkelt mäta och värdera hur framgångsrika eller misslyckade dina kampanjer som skickas ut är. Utifrån de insikter som du får med hjälp av Google Analytics, kommer du bättre kunna utvärdera och förbättra ditt innehåll i dina kampanjer och nyhetsbrev. Att analysera sin marknadsföring är en betydelsefull och avgörande del för att få framgångsrika resultat och med GA integrerat till Rule kan du både skapa, skicka och följa upp din riktade kommunikation och marknadsföring. Det kommer i sin tur leda till långa kundrelationer och ökad digital tillväxt.

Google Analytics är ett verktyg Google skapat som hjälper dig att mäta en mängd olika aktiviteter som kunder gör på exempelvis din hemsida eller e-handel. Man kan få reda på mycket värdefull information från GA, exempelvis hur besökaren hamnade på just er hemsida, vilken enhet den använt eller vilken målgrupp besökaren tillhör. Google Analytics är ett värdefullt verktyg att använda sig av för att förstå sina kunder och därefter vad man kan utveckla och förbättra. 

Back in stock email

Genom att integrera Google Analytics med Rule kan du analysera hela kundens beteende och upplevelse på din hemsida. Med dessa värdefulla kundinsikter du får, kommer också en massa förbättringsmöjligheter. Utifrån den datan du får ut via GA kan du således skapa upp riktad kommunikation med hjälp av vårt avancerade Marketing Automation verktyg. Då kan du nå dina kunder vid rätt tidpunkt, via rätt kanal, helt automatiserat.

När du integrerar Google Analytics med Rule kan du:

marketing automation

Explore Rule Free, without even having to register a debit card.

Discover how you, with the help of Rule and smart communication, can drive growth through increased engagement. 

 

  • Pre-made templates and free emails
  • Try our features in your own pace
  • No lock-in period or hidden extra fees

Kom igång och använd Rule Free helt gratis, på obegränsad tid.

Upptäck hur du med hjälp av Rule och smart kommunikation, kan driva tillväxt genom ökat engagemang. 

 

  • Färdiga mallar och gratis mailutskick
  • Utforska alla våra funktioner i lugn och ro
  • Ingen bindningstid eller dolda extraavgifter

Få en kostnadsfri demo av Rule

Upptäck hur du kan öka digitalt engagemang och tillväxt i en personlig genomgång av Rule.