fbpx

Segmentering för ökad engagemang och tillväxt

segmentering, individanpassat innehåll

Leverera unikt anpassad marknadsföring

Segmentering innebär att du levererar digital marknadsföring som dina kunder förtjänar: unikt anpassad och riktad. Med Rule kan du segmentera din marknadsföring baserat på vad kunden har köpt, vilka produkter de har visat intresse för, hur mycket de har spenderat och vilken typ av marknadsföring kunden faktiskt vill ha. Genom vårt segmenteringsverktyg ökar du kundengagemang och digital tillväxt.

Segmentera för en högre öppningsgrad och konvertering

lojalitetsprogram

Vårda kundrelationer

Vårda och bygg djupare kundrelationer genom att analysera data och beteende segmentering. Att förstå dina kunder och vilka likheter respektive skillnader de har, ger dig möjlighet att anpassa din marknadsföring utefter det. Från ett kundperspektiv kommer budskapen du levererar upplevas som mer genuina då du förstår kundens verkliga behov och önskemål. Samtidigt får du ett bättre och mer träffsäkert resultat.

lojalitetsprogram

Smart marknadsföring

Genom att utnyttja värdefulla insikter och kunddata, kan du ligga steget före dina konkurrenter och leverera smart marknadsföring genom hela kundresan. Rule’s utvecklade verktyg för segmentering möjliggör en stabil grund för en lönsam marknadsföringsstrategi, där du hela tiden kan möta dina kunders behov och leverera rätt budskap vid rätt tillfälle.

lojalitetsprogram

Dynamisk kundsegmentering

Segment som du skapar i Rule uppdateras automatiskt i realtid – det betyder att du slipper lägga tid på att manuellt underhålla dessa. En av de främsta fördelarna med Rules verktyg för segmentering är att det både är tids och kostnadseffektivt, då processen sker automatiskt och sköter sig självt. Du får istället möjlighet att lägga din tid och dina resurser på att optimera annat i din strategi.

lojalitetsprogram

Skapa avancerade segment

Bygg avancerad kund segmentering bestående av flera segment i Rules användarvänliga verktyg.  De smidiga funktionerna för filter och segmentering tillåter dig att effektivt kunna sortera dina prenumeranter, placera dem i olika profiler och således rikta information mot det specifika kundsegmentet. Aldrig har det varit enklare att leverera en skräddarsydd kundupplevelse.

Oändliga segmenteringsmöjligheter

Bara din fantasi kan sätta gränser för segmenteringsmöjligheterna i Rule. I vår plattform kan du segmentera på oändligt antal datapunkter. Via smidiga integrationer mellan de system du redan använder idag och Rule, skickas önskad data direkt till ditt konto. Datan kan sedan användas som bas till din segmentering och tillåter dig att leverera personanpassad kommunikation i varje steg av kundresan.

Kundsegmentering exempel

boll
1.

Kundsegmentering baserat på beteende och preferenser

I Rules plattform kan du segmentera baserat på kundbeteende och orderdata såsom tidigare köp. Rikta skräddarsydd kommunikation och specifika erbjudanden till särskilda segment, baserat på kundens uppvisade intresseområden och preferenser. Med detta exempel på kundsegmentering,  kan du alltid se till att leverera en sömlös upplevelse för dina kunder och överträffa förväntningar.

Segmentera baserat på email-engagemang

Utnyttja email-insikter för att vända lågt engagemang till högt. Baserat på information om hur dina kunder tar action på dina utskick, kan du skapa särskilda email kampanjer för att vinna tillbaka intresset eller öka det ytterligare. All statistik från dina utskick samlas i Rule och finns tillgänglig för dig att använda dig av för att optimera din marknadsföringsstrategi.

boll
2.
boll
3.

Mappa upp kundresan och anpassa marknadsföringen därefter. Med hjälp av Rules intelligenta och användarvänliga plattform kan du som användare skapa serier med relevanta mail som är automatiserade och anpassade efter de olika faserna kunderna befinner sig i. Vi tar hand om tekniken så att du kan fokusera på strategin och försäljningen.

Segmentera baserat på demografi

Skapa upp strategisk marknadsföring baserat på plats, ålder och annan demografisk data. Demografisk segmentering är särskilt användbart om du säljer produkter eller tjänster vars marknadsföring skiljer sig beroende på ålder, land, klimat eller befolkning. Vi kan med säkerhet säga att människor i olika åldrar intresserar sig av helt olika saker och ditt mål är att leverera marknadsföring som är anpassad efter den specifika kundens önskemål.

boll
4.
boll
5.

Marknadssegmentering baserat på webbaktivitet

Genom utvecklade integrationer mellan Rule och systemen du redan använder idag, kan du segmentera baserat på webbaktivitet. All relevant kunddata samlas i en och samma plattform och kan därefter användas som grund för att leverera personaliserad kommunikation gentemot dina kunder. Utforska våra färdiga integrationer.

Segmentera baserat på Marketing Automation triggers

Med vår mjukvara för Marketing Automation effektiviserar du ditt arbete och kan smidigt segmentera din kommunikation. Skapa upp nya automatiska och dynamiska segment baserat på länk-klick. Genom att nå specifika kunder med skräddarsydda budskap, i exakt rätt tid, via den bästa kanalen, ökar du ROI och konvertering på din digitala kommunikation.

boll
6.
boll
7.

Segmentera baserat på kundens livstidsvärde

Skapa kund segment baserat på data kring average order value, average lifetime value och average visit value. Livstidsvärde betyder att man mäter intäkterna som en kund bidrar med till ditt företag under den tiden som den är en aktiv, betalande kund hos dig. Processen startar vid kundens första köp och slutar när den inte längre räknas som en kund hos dig.

Sprid varumärkeskännedom nyhetsbrev black friday checklista

Modell för kundsegmentering

För att få ut olika kundsegment kan man använda sig av olika modeller. Ett exempel på modell för kundsegmentering är RFM modellen som står för Recency, Frequency och Moneraty Value. Just denna modell används oftast för att baserat på datum för köp, antal köp och det totala värdet på köpen under en viss tidsperiod, kunna betygsätta kunderna. Utifrån den analysen kan du smidigt utvärdera dina olika kundsegment och dra slutsatsen över vilket segment som är bäst att lägga din tid och dina resurser på. Med en RFM analys får du även bättre förståelse för kunderna och har därför större chans att personalisera ditt innehåll vid rätt tidpunkt, mot rätt kund. 

Anpassad kommunikation med marknadssegmentering

När du använder dig av verktyg för segmentering får du ut olika typer av målgrupper och kundsegment. Med hjälp av segment marknadsföring kan du baserat på kundens specifika beteende, intressen och preferenser, leverera anpassad och relevant kommunikation. När du använder dig av segment marknadsföring så garanterar du att rätt kund nås med rätt kommunikation och på så sätt byggs lojalitet och förtroende. 

segmentering

FAQs

Segmentering betyder att dela upp din kundbas i mindre, definierade grupper, eller segment, baserat på gemensamma egenskaper eller beteenden. Dessa egenskaper kan vara demografiska, som ålder, kön, geografisk plats eller inkomstnivå, eller beteendemässiga, som köphistorik, intressen, preferenser eller beteenden på din webbplats. Genom att segmentera din kundbas kan du skapa mer relevanta och anpassade marknadsföringskampanjer för varje segment, vilket kan leda till högre engagemang och bättre resultat.

Demografisk segmentering innebär att du segmenterar din marknad baserat på demografiska faktorer som ålder, kön, inkomst, utbildning och familjestatus. Till exempel kan du rikta din marknadsföring mot en yngre målgrupp om du säljer produkter som är mer relevanta för den åldersgruppen, eller anpassa din marknadsföring för att passa olika inkomstnivåer.

Dela in din marknad baserat på geografiska faktorer som geografisk plats, land, region, stad eller postnummer. Till exempel kan du anpassa din marknadsföring för olika regioner eller städer baserat på kulturella, språkliga eller geografiska skillnader. Om du till exempel säljer kläder, kan du anpassa din marknadsföring för olika säsonger eller klimatzoner.

Detta innebär att segmentera din marknad baserat på kundernas beteenden, såsom köpbeteende, lojalitet, intresse för produkter eller engagemang i tidigare marknadsföringskampanjer. Till exempel kan du skapa segment baserat på tidigare köpvanor, som frekventa kunder, återkommande kunder eller inaktiva kunder, och anpassa din marknadsföring för att uppmuntra ytterligare köp eller återaktivering av inaktiva kunder.

Psykografisk segmentering innebär att du segmenterar din marknad baserat på kundernas livsstil, värderingar, personlighet eller intressen. Till exempel kan du skapa segment baserat på olika livsstilsgrupper, såsom miljömedvetna kunder, hälsomedvetna kunder eller teknikentusiaster, och anpassa din marknadsföring för att tilltala dessa olika segment.

Segmentering är viktigt av flera skäl. För det första ger det dig en möjlighet för dig att skapa mer personliga och anpassade kampanjer som är mer relevanta för dina kunder. När du skickar meddelanden som är anpassade efter varje segment, är det mer sannolikt att de uppfattas som relevant information, snarare än generiska meddelanden. Detta ökar således intresset och responsen från dina kunder. 

För det andra kan segmentering hjälpa dig att spara tid och resurser genom att fokusera på de mest lönsamma och intressanta segmenten. Genom att identifiera de segment som har högst sannolikhet att konvertera eller har störst potential att bli lojala kunder, kan du optimera din marknadsföringsbudget och dina resurser för att maximera avkastningen på investeringen (ROI)

Såhär segmenterar du i Rule

I vår kunskapsbank har vi samlat allt du behöver veta för att enkelt komma igång med segmentering.

Explore Rule Free, without even having to register a debit card.

Discover how you, with the help of Rule and smart communication, can drive growth through increased engagement. 

 

  • Pre-made templates and free emails
  • Try our features in your own pace
  • No lock-in period or hidden extra fees

Kom igång och använd Rule Free helt gratis, på obegränsad tid.

Upptäck hur du med hjälp av Rule och smart kommunikation, kan driva tillväxt genom ökat engagemang. 

 

  • Färdiga mallar och gratis mailutskick
  • Utforska alla våra funktioner i lugn och ro
  • Ingen bindningstid eller dolda extraavgifter

Få en kostnadsfri demo av Rule

Upptäck hur du kan öka digitalt engagemang och tillväxt i en personlig genomgång av Rule.