fbpx

Kundresor – Driv engagemang och försäljning genom hela kundresan

dynamiska kommunikationsflöden - kundresan - customer journey

Skapa dynamiska kommunikationsflöden

Inga två kunder är identiska – så varför ska deras resa med ditt varumärke vara det? Genom Rules intelligenta och användarvänliga plattform, kan du smidigt skapa unika kundresor och automatiserad kommunikation anpassad efter de olika faserna som kunderna befinner sig i. Med hjälp av kunddata kan du förvandla besökare till kunder och i slutändan till: lojala kunder. Vi tar hand om tekniken så att du kan fokusera på strategin och försäljningen!

nyhetsbrev

Fånga intresset och attrahera kunden

Första steget i en digital kundresa är att skapa medvetenhet och attrahera besökare. Ditt mål är att få människor i din målgrupp att besöka din webbplats, skapa ett intresse och övertyga dessa att engagera sig med ditt företag. Idén är att få konsumenten tillräckligt intresserad för att dela med sig av värdefull kundinformation, såsom sin e-postadress. Via Rules formulär kan du automatiskt fånga upp nya leads med tillhörande kunddata. Det är genom att samla viktig kunddata om den potentiella kunden som du kommer kunna bygga vidare på den och skapa en relation, vilket är ett avgörande moment i kundresan.

kundresan - customer journey

Från en blivande kund till en kund

Det första intrycket är alltid det viktigaste intrycket för en kund vid ett övervägande. I det här läget vill kunden göra en utvärdering, innan kunden tar ett beslut om köp.  Med automatiserade och intelligenta välkomstslingor, kan du börja bygga en relation och vårda en nybliven prenumerant eller kund.  I Rule kan du med hjälp av Marketing Automation skicka automatiserad välkomstkommunikation där du presenterar företaget, uttrycker glädje till att just den personen hittat till er – och bjuda på företagets personlighet. Här är det utmärkt att inkludera ett välkomsterbjudande för att uppmuntra till köp. För de besökare som placerat varor i varukorgen och inte genomfört köpet, kan du via Cart Abandonment kommunikation uppmana till genomförande av köp.

kundresan - customer journey

Få kunden att vilja göra upprepade köp

Du har nu konverterat en potentiell kund till en kund. Det är nu det är dags att vårda kundrelationen. När en kund har genomfört ett köp kan du via Rule skicka automatiserad orderinformation och tack-meddelanden. Om du lägger lite extra krut på design eller exempelvis inkluderar produktrekommendationer i mailet, baserat på det köp som precis gjordes, så ökar du chansen till upprepade köp. När kunden befinner sig i detta steg av kundresan, ska kommunikationen grundas i att få kunden att vilja återkomma. Redan efter ett första köp kan viktiga kundinsikter snappas upp och användas för att rikta rätt innehåll till rätt segment.

digital marknadsföring - kundresan - customer journey

Bibehållande genom relevant kommunikation

Nyckeln till framgång inom försäljning är att behålla sina kunder och för det krävs en bra strategi. En bra strategi för att inte tappa sina kunder är att utnyttja värdefull kunddata och anpassa marknadsföringen utifrån detta. Genom att integrera Rule med andra system och plattformar samt segmentera kunderna utifrån upphämtade insikter, kan du behålla kunden genom att leverera relevant kommunikation. Överlag så är konsumenter mer benägna till att handla hos en återförsäljare som känner till deras köphistorik och som utifrån den levererar personanpassad marknadsföring.

kundresan - relevant kommunikation - customer journey

Från kund till varumärkesambassadör

När kunden har genomfört upprepade köp och visar på konsekvent engagemang, så räknas denne som en lojal kund. Det är nu dags att göra kunden till en varumärkesambassadör. I Rule kan du smidigt, med hjälp av vårt verktyg för segmentering, identifiera vilka dina mest värdefulla kunder är. I det här steget av kundresan passar det att uppmuntra kunden till att sprida ordet vidare genom Referral Marketing. Här är syftet att belöna den lojala kunden med exklusiva erbjudanden, samtidigt som den marknadsför ditt varumärke till närstående. Du kan även be ambassadörer om feedback genom att be denne betygsätta produkter eller fylla i formulär.

ambassadör - kundresan - customer journey

Fånga upp intresset igen och vinna tillbaka

I Rule kan du bygga upp specifika marknadsföringssatsningar för att locka tillbaka förlorade kunder. Genom att först segmentera ut de kunder som visat på mindre engagemang under en utvald tid, eller som har gjort ett avbrott i att genomföra ett köp, och sedan rikta erbjudanden till dessa, kan du fånga intresset på nytt. Med hjälp av strategisk Win Back marknadsföring och kunddata, kan du exempelvis försöka vinna tillbaka kunden med riktade erbjudanden kring produktområden som denne tidigare visat intresse för. “Sista steget” i en digital kundresa fokuserar på att fånga intresset på nytt och är egentligen inte här kundresan tar slut – utan här den börjar om igen.

win back - kundresan - customer journey

Journey Builder – Öka digitala affärer med ännu mer träffsäkert innehåll, genom hela kundresan.

I Rules banbrytande Journey Builder plattform kan du med hjälp av avancerad teknik, bygga sammansvetsade kommunikationsflöden med dynamiskt innehåll. Fördjupa din kundpersonalisering och leverera högst relevanta budskap till dina kunder. Journey Builders innovativa teknik väljer ut specifika innehållssektioner som är anpassade efter mottagarens preferenser och slår ihop dem till ett och samma mail. På så sätt behöver inte kundens mailkorg fyllas med irrelevant information. Med Journey Builder kan du leverera mer träffsäkert innehåll genom hela kundresan och på så sätt öka både ROI och digitala affärer.

Vårda kundrelationerna varje steg på vägen

Livscykelmarknadsföring, som namnet antyder, grundar sig i en cykel av digital marknadsföring som inte slutar utan som hela tiden rullar på. När du har vunnit tillbaka intresset från en tidigare kund som förlorat det, är det extra viktigt att vårda relationen och behandla denne som en helt ny kund.

Vi hjälper dig att bygga värdefulla digitala kundresor och en hållbar marknadsföringsstrategi där fokus är att maximera engagemang och konvertering, genom hela kundresan. Utforska Rule gratis i 30 dagar.

FAQs

En kundresa beskriver den väg som kunden tar, från att den börjar intressera sig av en produkt, till det att köpet är genomfört. Kundresor används som ett verktyg för att kunna identifiera och beskriva kunders behov, beteende, engagemang, förväntningar och problem under en produkt eller tjänsts olika faser.

När pratar om kundresan brukar man också prata om de sju steg fram till kunden genomför ett köp. Dessa steg är: 

 1. Medvetenhet - Kunder upptäcker produktens existens 
 2. Intresse - Intresset för produkten ökar.
 3. Övervägande - Kunden överväger produktens fördelar.
 4. Utvärdering - Jämförelse av alternativ och funktioner sker.
 5. Beslut - Slutgiltigt beslut om köp fattas.
 6. Köp - Köptransaktionen genomförs.

En kundresa består av olika faser. Man brukar först dela upp den i tre huvudfaser och det är innan, under och efter. För att kunna möta kundens behov med rätt budskap vid rätt tillfälle, bryter man ner dessa ytterligare och får fram de olika faserna som kunden passerar under kundresans gång. Den typiska modellen för dessa olika faser brukar se ut såhär: 

 

 1. Awareness Stage
 2. Consideration stage
 3. Decision stage
 4. Loyalty
 5. Ambassador

Nu kan du börja mappa upp dina kontaktpunkter och sända riktade budskap vid rätt tillfälle, i kundresans alla olika faser. Läs mer om hur du bäst mappar upp dina kundresor, säljprocessen och livscykelmarknadsföringBoka in en workshop så hjälper vi dig mappa upp din kundresa. 

Kartläggning av kundresan är viktig eftersom den ger insikter i kundens beteende och preferenser, vilket möjliggör mer effektiv och riktad marknadsföring. Genom att förstå de olika stegen och beröringspunkterna i kundresan kan företag förbättra kundupplevelsen, vilket leder till ökad kundnöjdhet och lojalitet.

Vår mall gör det enkelt för dig att skapa en unik kundresekarta, vilket ger dig en tydlig översikt över hur dina kunder interagerar med ditt varumärke från första kontakt till köp. Vår mall är utformad för att vara flexibel och kan skräddarsys för att matcha din specifika bransch och kundprofil, vilket säkerställer att du får insikter som är direkt relevanta för ditt företag. Vår användarvänliga plattform gör det möjligt för dig att inte bara kartlägga, utan också kontinuerligt uppdatera och anpassa kundresan för att spegla förändrade kundbehov och marknadsförhållanden.

vad är en kundresa

“Tack vare Rule kan vi ha en relevant dialog med våra kunder! Vilket är otroligt viktigt för oss.”

Hans Kindhag

Explore Rule Free, without even having to register a debit card.

Discover how you, with the help of Rule and smart communication, can drive growth through increased engagement. 

 

 • Pre-made templates and free emails
 • Try our features in your own pace
 • No lock-in period or hidden extra fees

Kom igång och använd Rule Free helt gratis, på obegränsad tid.

Upptäck hur du med hjälp av Rule och smart kommunikation, kan driva tillväxt genom ökat engagemang. 

 

 • Färdiga mallar och gratis mailutskick
 • Utforska alla våra funktioner i lugn och ro
 • Ingen bindningstid eller dolda extraavgifter

Få en kostnadsfri demo av Rule

Upptäck hur du kan öka digitalt engagemang och tillväxt i en personlig genomgång av Rule.