Följ upp nyhetsbrev med Rule

varför använda e-postmarknadsföring

Följ upp nyhetsbrev med statistik

Med Rule kan du följa upp dina nyhetsbrev och få reda på viktig statistik som ger dig värdefulla insikter. Genom att mäta mot uppsatta mål kan du ständigt optimera dina utskick. Ta fasta på det som var bra och utveckla det som inte fungerade. När du har skickat ett mail kan du direkt i kontot, spåra aktivitet som öppningar och klick i realtid. Du kan även segmentera din kommunikation med hjälp av statistik-insikter från tidigare skickade mail. Skapa upp segment baserat på mottagare som har visat intresse för ett specifikt område och rikta din kommunikation därefter. Vi hjälper dig samla in viktig information för att du som marknadsförare ska kunna lägga upp en bra strategi för din kommunikation.

Följ mailutskicket i realtid

Efter ditt utskick kommer du få siffror kring aktivitet såsom öppningar och klick på dina erbjudanden i realtid. Det här presenteras sedan som en rapport, där du kan se resultatet av ditt utskick. Du kommer även kunna följa trafiken som ditt nyhetsbrev genererar hela vägen in på din hemsida och vidare genom köp samt beställningsprocessen. Vi ger dig möjlighet att följa upp nyhetsbrev med ett av marknadens mest kraftfulla analysverktyg.

följ upp nyhetsbrev

Samlad statistikrapport

Öka dina resultat och dra faktabaserade slutsatser baserat på samlad statistik. När du skickar mail med Rule genereras en detaljerad statistikrapport efter varje mailutskick. En tydlig presentation med ett pedagogiskt diagram, ger dig möjlighet att snabbt överblicka och analysera utfallet. Du kan även se vilka som avregistrerat sig och information gällande studsar av mail. Ta fasta på viktiga insikter och se över dina resultat efter varje utskick, för att kunna överträffa med dina kommande nyhetsbrev.

Titta lite extra på detta när du följer upp dina nyhetsbrev

Öppningsfrekvens

Öppningsfrekvensen visar hur många som har öppnat ditt nyhetsbrev. Vad som kan vara värt att kolla lite extra på är NÄR utskicket öppnades. Om det var inom loppet av några timmar eller kanske till och med en dag senare. Ett utskick som öppnats inom bara någon timme tyder på stort intresse. Har du däremot en låg öppningsfrekvens rekommenderar vi dig att se över dina rubriker och jobba mer med ämnesraden för att locka dina kunder till läsning.

Öppningsfrekvens nyhetsbrev

Klickfrekvens

Din klickfrekvens visar hur många som har klickat på de länkarna som du inkluderad i ditt utskick. En hög klickfrekvens och bra engagemang, tyder på att innehållet intresserar dina läsare och får dem att vilja veta mer. En dålig klickfrekvens innebär självklart motsatsen och då bör du se över ditt innehåll och lägga upp det annorlunda i framtida nyhetsbrev.

Populäraste länken

Om du har inkluderat flera länkar i ditt nyhetsbrev, så brukar det vanligtvis vara den som ligger först placerad, som är den mest besökta. Är det däremot ett annat stycke med en länk placerad längre ned i utskicket som är den populäraste, kan du snabbt dra slutsatsen om att just det innehållet intresserade dina kunder lite extra. Försök isåfall få med fler stycken med liknande innehåll i dina framtida utskick.

Nyhetsbrev Rule

Driv engagemang och tillväxt genom smart kommunikation

Explore Rule Free, without even having to register a debit card.

Discover how you, with the help of Rule and smart communication, can drive growth through increased engagement. 

 

  • Pre-made templates and free emails
  • Try our features in your own pace
  • No lock-in period or hidden extra fees

Get a personal demo of Rule

Discover how you can increase digital engagement and growth in a personal demo of our platform.

Kom igång och använd Rule Free helt gratis, på obegränsad tid.

Upptäck hur du med hjälp av Rule och smart kommunikation, kan driva tillväxt genom ökat engagemang. 

 

  • Färdiga mallar och gratis mailutskick
  • Utforska alla våra funktioner i lugn och ro
  • Ingen bindningstid eller dolda extraavgifter

Få en kostnadsfri demo av Rule

Upptäck hur du kan öka digitalt engagemang och tillväxt i en personlig genomgång av Rule.