Program för nyhetsbrev

Skapa, skicka och följ upp mailutskick med Rules program för nyhetsbrev

Vi har tagit fram ett program för nyhetsbrev som hjälper dig att skicka och följa upp nyhetsbrev på ett sätt som är både tids- och kostnadseffektivt. Med vårt program för mailutskick ökar era möjligheter att snabbt ta fram målgruppsanpassat innehåll som levereras i rätt tid, till rätt mottagare. 

Varför använda ett program för nyhetsbrev?

Att använda ett program för nyhetsbrev underlättar ert arbete med att skapa en positiv bild av ert varumärke. Nyhetsbrev driver trafik som i sin tur leder till konvertering – men det gäller bara om ni gjort ett bra och målgruppsanpassat nyhetsbrev. Svaga nyhetsbrev kan få motsatt effekt. Med vårt program för nyhetsbrev skapar du utskick som bygger upp förtroende och varumärkesigenkänning, som leder till ökad försäljning.

Skillnaden mellan att använda vårt program för nyhetsbrev och ett enklare verktyg kan vara stor i fråga om resultat. Du kan testa vårt program för nyhetsbrev gratis om du är osäker på hur användbart det är i er verksamhet.

visuell editor

Hur gör man ett nyhetsbrev?

Ett nyhetsbrevsprogram ska göra det enkelt att skapa utskick som leder till interaktion och konvertering. Vårt program för nyhetsbrev innehåller mallar som kan vara till stor hjälp för den som snabbt vill ta fram ett nyhetsbrev som är både snyggt och tydligt. Beroende på vad du har för anledning till att skicka mailutskick till kunder kan du alltså välja olika utformning. Vi ger dig möjlighet att ta fram en mall som är skräddarsydd utifrån vad just du vill få ut av ett mailutskick. Med en nyhetsbrevsmall tar det inte lång tid att skapa nyhetsbrev som är en del av företagets grafiska profil. Att arbeta i vårt program för nyhetsbrev bygger på en enkel drag and drop-funktion som man kan komma igång med mycket snabbt. Samtidigt som det är enkelt får du tillgång till kraftfulla funktioner som andra nyhetsbrevsprogram saknar.

Hur ska ett nyhetsbrev se ut?

Även om utformningen av ett nyhetsbrev kan variera beroende på vad det handlar om och vem som är mottagare så finns det en del generella råd som oftast gäller när du använder ett mailutskick-program:

 • Innehållet måste vara relevant och intressant för mottagaren
 • Håll det koncist och se till att fånga läsaren direkt
 • Nyhetsbrevet ska ta avstamp i företagets grafiska identitet 
 • Ha en plan för er multikanal-marknadsföring, som nyhetsbrevet är en del av
 • Skicka nyhetsbrev med lagom intervall
 • Skapa nyhetsbrev som håller igång dialogen med mottagarna
 • Inkludera länkar, klickfrekvensen visar om utskicket intresserade mottagaren
 • Använd data om era mottagare för att skapa personaliserade utskick
 • Nyhetsbrev för företag bör ha fokus på värdeskapande och vara sakliga

Responsiva mailutskick

Även för företag som verkar i branscher där den grafiska identiteten är viktig och avancerad kan vår nyhetsbrevsplattform vara det verktyg ni söker. Vår plattform används bland annat av kända märken inom mode och stora e-handelsföretag. Självklart kan du ta fram responsiva utskick med vårt verktyg för nyhetsbrev, som ser bra ut oavsett vilken enhet mottagaren använder för att läsa dem.

skicka nyhetsbrev, responsiva utskick

Välj en plattform med funktioner för uppföljning av nyhetsbrev

Att använda ett mailutskicksprogram till att skapa ändamålsenliga utskick är en sak. Med vår plattform kan du även analysera resultatet av utskicket i realtid. Du kan även koppla programmet till Google Analytics för avancerade analyser utifrån statistik. Med vår plattform är det möjligt att göra mätningar utifrån uppsatta mål så att ni kan ta fasta på det som fungerar bra, och därmed förbättra era nyhetsbrev. Ju mer data ni har desto enklare blir det att segmentera era målgrupper och skapa innehåll som uppfattas som personligt.

En annan fördel med att använda vårt program för nyhetsbrev är att vi ta ansvar för att utskicken verkligen når fram till mottagarnas inkorg. Vi har erfarenhet av detta sedan 2007 och kan erbjuda gratis nyhetsbrevsprogram för dig som vill testa att höja nivån på era nyhetsbrev.

Driv engagemang och tillväxt genom smart kommunikation

Explore Rule Free, without even having to register a debit card.

Discover how you, with the help of Rule and smart communication, can drive growth through increased engagement. 

 

 • Pre-made templates and free emails
 • Try our features in your own pace
 • No lock-in period or hidden extra fees

Get a personal demo of Rule

Discover how you can increase digital engagement and growth in a personal demo of our platform.

Kom igång och använd Rule Free helt gratis, på obegränsad tid.

Upptäck hur du med hjälp av Rule och smart kommunikation, kan driva tillväxt genom ökat engagemang. 

 

 • Färdiga mallar och gratis mailutskick
 • Utforska alla våra funktioner i lugn och ro
 • Ingen bindningstid eller dolda extraavgifter

Få en kostnadsfri demo av Rule

Upptäck hur du kan öka digitalt engagemang och tillväxt i en personlig genomgång av Rule.