Automatiserade kampanjer via E-post och SMS

Nu presenterar vi en uppdatering av AUTOMATION – som innebär automatiserade flöden för er kund- och marknadskommunikation.

Rule är hörnstenen för marketing automation och funktionen med automatiserade meddelanden är mycket effektiv. Med hjälp av automatiseringen så får du också ökad kontroll för konvertering och uppföljning. Inställningarna görs enkelt direkt i Rule där man bestämmer vad, till vem och när kampanjerna ska skickas och om dem ska skickas som SMS eller e-post.

Automation innebär i korthet att man kan ställa förprogrammera kampanjer som sedan triggas av olika typer av händelser och man får då ett automatiserat flöde som kommunicerar direkt till önskad målgrupp. Se exempelflödet nedan som en vanligt förekommande välkomstprocess med en inledande hälsning som automatiskt följs upp av ett erbjudande, vilket i sig följs upp av förinställda alternativ för uppföljning.

Ett vanligt fall är exemplet ovan och många börjar med automatiserade välkomstbrev etc. Men när man blivit varm i kläderna så finns det nästan oändliga varianter på användningsområden.

För ett mer avancerat exempel; en kund som finns i en slinga med meddelanden om t.ex. varuprover beslutar sig och gör ett köp. Då flyttas kunden automatiskt ur varuprovslingan och åker in till en annan slinga, endast för de som genomfört köp, och där kan kunden på nytt välkomnas med information om vidare steg i köpprocessen med uppföljning, nya erbjudanden etc. På så sätt loopas hela kundresan.

Vi instruerar gärna och visar hur ni kan automatisera era utskick redan idag. Kontakta oss på [email protected]

/Team Rule

Rule Communication i sociala medier:

LinkedIn TwitterFacebookInstagram

About the Author:

Leave A Comment