Back in stock 2017-01-13T17:26:50+00:00

BACK IN STOCK-AVISERINGAR

 Back in stock-aviseringar – smarta påminnelser som höjer konverteringen

Återförsäljare förlorar uppskattningsvis 590 miljarder kr i intäkter varje år pga av att varor inte finns i lager. Genom smarta ”tillbaka i lagret”-aviseringar kan du återfå uteblivna intäkter, höja konverteringsgraden och på sikt öka försäljningen. När en kund tagit sig hela vägen till kassan för att sedan upptäcka att produkten inte finns i lager är det alltså läge att skicka en smart påminnelse. Antingen mailar man kunden när varan är åter i lager, eller ser till att erbjuda henne snarlika produkter. Allt för att se till att köpet inte går förlorat!

Vad är back in stock?

En back in stock-avisering är en smart påminnelse som lockar till köp. Om en kund försökt köpa en vara som inte finns i lager kan man, när varan är åter i lager, påminna kunden om detta. Aviseringen kan även användas till att erbjuda snarlika produkter som finns i lager för stunden.

Påminn kunden när varan är åter i lager

Aviseringen är ett automail som triggas när kunden försökt köpa en vara som inte finns i lager. Principen är att skicka ett mail med en påminnelse till kunden när varan är åter i lager så att kunden kan genomföra köpet. När sedan produkten åter finns i lager får kunden ett automatiskt mail med uppmaning till handling vilket gör det lätt att återgå till sidan och genomföra köpet. Kunden kommer förvänta sig mailet vilket gör att öppningsfrekvensen är väldigt hög. Det är även mycket troligt att kunden återvänder till webshopen för att genomföra köpet.

Några tips på hur du skickar back in stock-mail

  • Be om kundens mailadress

    Be om kundens mailadress när hon försöker genomföra ett köp på en vara som inte finns i lager. I och med att kunden troligtvis vill ha produkten är det väldigt vanligt att hon anger sin e-postadress.

  • Erbjud snarlika produkter

    Skicka ett mail med snarlika produkter. Om du har möjlighet att automatgenerera snarlika produkter kan detta vara mycket effektivt. Erbjud samma produkt i en annan färg, storlek eller utgåva, eller en snarlik produkt.

  • Skicka mail till kunden

    Skicka mail till kunden så fort varan är åter i lager. Bifoga en tydlig länk tillbaka till webshopen med ”call to action” så att kunden kan återuppta köpet med detsamma.