Zoovillage – Fördjupad personalisering

Hur Zoovillage gick från personaliserade till

De senaste åren har allt fler e-handlare förstått vikten av att få kunder att genomföra upprepade köp och bygga en stark kundlojalitet. Kunder förväntar sig numera personaliserade kundupplevelser online och att företag vårdar kundrelationer genom relevant digital kommunikation. När en kund har visat intresse för ett företag börjar deras resa med varumärket. En grundförutsättning till att bygga stark kundlojalitet är att leverera skräddarsydda kundupplevelser. Tekniken och kundernas förväntningar har vuxit och fortsätter att växa i raketfart. Zoovillage insåg att för att fortsätta sin tillväxt och överträffa kundens förväntningar, behövde de ta sin personalisering till nästa nivå och börja leverera hyper-personaliserade kundupplevelser.

Läs om hur Zoovillage med hjälp av Nosto och Rule ökade exponeringen och konverteringen av sin befintliga personalisering med 14,68%.

Utmaning

Zoovillage är en e-handel med fokus på kvalité och kundservice. De har omsorgsfullt valt ut varumärken med en stark värdegrund. De har ett handplockat urval av kläder, skor och accessoarer från över 100 olika varumärken. Via deras e-handelsplattform och personaliseringsplattform har de sedan 2014 fokuserat på att vårda kundrelationer genom att använda sig av kundinsikter insamlade onsite. Dessa som grunden till deras anpassade produktrekommendationer. Zoovillage var på jakt efter en helhetslösning inom digital kommunikation där de kunde baka in produktrekommendationerna och utnyttja de värdefulla kundinsikterna.

Valet föll på Rule för att använda sig av order- och beteendedata från sin e-handel, smidigt baka in personaliserade produktrekommendationer via Nosto och leverera personanpassad digital kommunikation. I takt med att tekniken, konsumentförväntningarna och konkurrenters strategier utvecklats, insåg Zoovillage att de behövde dyka djupare in i kunddatan och skräddarsy upplevelsen ytterligare. De ville lägga upp en strategi för att öka digital tillväxt genom hyper-personaliserade kundupplevelser.

utmaning kundcase
Lösning Kundcase

Lösning

Genom en integration mellan e-handelsplattformen Carismar, verktyget för en e-handelspersonalisering Nosto och helhetslösningen för digital kommunikation, Rule, har företagen samarbetat för att lyfta Zoovillage’s digitala strategi. En djup analys av kunddata och hur den kunde förbättras gjordes, för att säkerställa att all relevant data fångas upp korrekt och utnyttjas på bästa sätt, både on och off-site. Vid kartläggning av kundresan och hur man kunde optimera varje kontaktpunkt insåg Zoovillage att de kunde personalisera kundupplevelsen ytterligare.

Med hjälp av avancerad teknik och Nosto’s verktyg för produktrekommendationer visas de mest relevanta produkterna i realtid, för precis rätt besökare på utvalda ställen onsite. Beteendedata som fångats upp via e-handeln och skickats till Rule, triggar Marketing Automation flöden såsom Cart Abandonment meddelanden och kan användas till att skapa personanpassade sektioner i kampanjutskick. Genom att smidigt inkludera block från Nosto kan produktrekommendationer adderas direkt till ett mailutskick i Rule. Rekommendationerna är dynamiska och förändras utefter besökares beteende på sajten eller efter vilka produkter som trendar i realtid på Zoovillages e-handelssida. 

“Nosto använder beteendedata som fångats upp onsite till att personalisera rekommendationer och erbjudanden, vilket tillåter oss att leverera personanpassad kommunikation via Rule, genom hela kundresan.”

Isabelle Winberg, Inköpsansvarig, Zoovillage

Zoovillage product recommendations

Resultat

Med hjälp av Rule, Nosto och Carismar har Zoovillage skapat en omnikanalsupplevelse där de levererar personaliserad kommunikation genom hela kundresan. En strategi är på plats för att vårda och genom Win Back mail, vinna tillbaka förlorade kunder. 

Sedan man dök djupare in i kunddatan och fullt ut utnyttjade möjligheterna med de olika systemen, har resultatet visat på framgång. Under ett år ökade exponeringen av produktrekommendationerna med 14,68%. Försäljning som genererats genom Nosto’s verktyg och Rule’s kommunikationsplattform ökade med 19,92%

 

Onsite-resultaten sedan Zoovillage fördjupade sin segmentering och gick från personaliserade till hyper-personaliserade kundupplevelser visar att: 

 

• Generell konvertering onsite har ökat med 10%

• Average visit value ökat med 62,3%

• Average order value ökat med 45,57%

 

Framöver vill Zoovillage arbeta vidare med att mappa upp kundprofiler och vidareutveckla rekommendationsalgoritmerna beroende på kundsegment, affärsmål och vision. 

Lösning kundcase

“Vi vet att framtiden inom digital kommunikation är att skapa automatiserade, personaliserade och sömlösa upplevelser vid varje kontaktpunkt. Vi kommer att fortsätta lägga upp strategier med detta i åtanke och på så sätt öka försäljning och tillväxt.“

Isabelle Winberg, Inköpsansvarig, Zoovillage

Zoovillage logo

Är du vår nästa framgångssaga? Testa Rule gratis!