Månad: april 2020

RSS drag and drop Rule

Drag and Drop feed = En dröm för innehållsskapare

Spara ännu mer tid med Drag and Drop feed Vi vet att våra kunder alltid behöver ligga steget före. Vi fokuserar därför på att utveckla nya funktioner, förbättra befintliga och leverera nya tekniska lösningar som effektiviserar våra användares arbete i Rule. I Rule har det sedan många år varit möjligt att automatiskt fylla mail med …

Drag and Drop feed = En dröm för innehållsskapare Läs mer »

Del 3: DMARC, nästa steg för ökad leveranssäkerhet

Hur kan du med hjälp av DMARC öka leveranssäkerheten av dina mail?  SPF, DKIM och DMARC är autentiseringar som ökar leveranssäkerheten av dina mail. Desto fler åtgärder som vidtas för att maximera att mail når önskade mottagarens inbox, desto större chans till e-postkonvertering och ökad försäljning. I del 1 dök vi ned i SPF (första …

Del 3: DMARC, nästa steg för ökad leveranssäkerhet Läs mer »

Freemium!

Rule has now launched Freemium, a service that enables free communication for small business owners. Freemium provides free and unlimited emails to 250 members. Do you need or do you know anyone else in need of Freemium? Don’t hesitate to spread the word – so that together we can help small business owners that are …

Freemium! Läs mer »

Få en kostnadsfri demo av Rule

Upptäck hur du kan öka digitalt engagemang och tillväxt i en personlig genomgång av Rule.

Explore Rule free for 30 days, without even having to register a debit card.

Discover how you, with the help of Rule and smart communication, can drive growth through increased engagement. We’re here to help you get started!

 

  • Pre-made templates and free test emails
  • Try our features in your own pace
  • No lock-in period or hidden extra fees
  • Choose from our flexible subscriptions

 

Utforska Rule gratis i 30 dagar, utan att ens behöva registrera ett betalkort.

Upptäck hur du med hjälp av Rule och smart kommunikation, kan driva tillväxt genom ökat engagemang. Vi hjälper dig att komma igång!

 

  • Färdiga mallar och gratis testutskick
  • Utforska alla våra funktioner i lugn och ro
  • Ingen bindningstid eller dolda extraavgifter
  • Välj sedan bland våra flexibla abonnemang