fbpx
proteinbolaget

Proteinbolaget - tillväxt och återköp

Hur behåller vi kunderna vi kämpat så hårt för att anskaffa?

Kundens resa tar inte slut när ett köp har genomförts, det är då resan med ditt företag börjar. Förutsättningarna för företag att fortsätta en dialog och locka till flera återkommande köp har förändrats. På grund av utvecklade tekniska lösningar, kan företag numera fortsätta dialogen och nå kunden i exakt rätt tid, med exakt rätt budskap. Utmaningen Proteinbolaget stod inför var: hur de kunde skapa ett lönsamt samspel mellan multikanaler, för att öka tillväxt och locka till återköp från sina existerande kunder? Sedan start med Rule kan Proteinbolaget se en ökning med 120% på Marketing Automation kanalen och lyckats skapa en hållbar strategi för att locka sina befintliga kunder till återkommande köp.

Utmaning

Kommunikation från företag till kunder är inte värdefull om den inte innehåller värdefullt innehåll. Det gäller inte bara att nå kunden med ett erbjudande, erbjudandet måste vara relevant för just den kunden. Konsumenter bombarderas med mail, SMS och annonser från företag så det är avgörande att företag sätter individen först och endast levererar högst-relevanta budskap. 

Proteinbolaget identifierade att antalet nya kunder pekade uppåt men att utmaningen låg i att få kunder som visat intresse att fortsätta visa sitt intresse. Den viktigaste delen av kundlivscykeln är bibehållande och att lägga upp en strategi kring att försöka nå kunden genom rätt kanal, precis i rätt tid, för att locka till återköp. Frågeställningar som bland annat dök upp för Proteinbolaget var: Hur får man kunderna att handla mer än en gång? Och hur ökar man engagemanget vid e-post och SMS-kampanjer?

Lösning

Proteinbolaget ville komma igång med mobilmarknadsföring och använda sig av en kommunikationsplattform med fokus på hög leveransbarhet. Det var viktigt för företaget att hitta en leverantör som kunde hänga med på deras snabba tillväxtresa. Förutom hög leveransbarhet var även möjligheten till individanpassad kommunikation avgörande för företaget. Genom att skapa upp kundsegment och anpassade budskap utifrån dessa segment ökar chansen till försäljning och upprepade köp.

 

Proteinbolaget har lagt upp en strategi som bygger på att leverera specifik kommunikation baserat på hur många köp kunden gjort, vad för slags produkter kunden visat intresse för och vart kunden befinner sig i köpcykeln. Med hjälp av Marketing Automation kan företaget exempelvis skicka Cart Abandonment mail till kunder som lämnat varor i varukorgen och Win Back mail till inaktiva kunder.

“Vi använde oss av en annan leverantör där vi var missnöjda med leveransen av våra mail. Vi ville byta till en mail och SMS tjänst med fokus på hög leverans. Vi växte snabbt och kände att vi växte ur föregående plattform, därav bytet till Rule.” 

Louise Borg, Marknadskoordinator, Proteinbolaget

Resultat

Genom att kombinera e-post och SMS-utskick har Proteinbolaget upptäckt vilket medel som funkar bäst vid olika typ av kommunikation. Företaget har nu hittat ett samspel mellan olika kanaler och skapat upp strategier kring kommunikation riktad åt dem som inte visat engagemang eller vidtagit särskilda åtgärder vid utskick. Företaget anpassar sin kommunikation och har upptäckt fördelen med automail. Genom att löpande utvärdera resultatet av kampanjer, våga testa nya saker och kontinuerligt försöka hitta nya vinklar för framgång, fortsätter företaget att utveckla sin digitala kommunikation.

Proteinbolaget ser en ökad tillväxt i försäljning och medlemmar sedan företaget blivit kund i Rule. SMS-kampanjer och automationer har visat sig vara extra värdefulla vid kommunikation med kunder. Genom att försöka förutspå vad för budskap som tilltalar olika kundsegment och inte vara rädda för att testa nya metoder för att lyckas, fortsätter Proteinbolaget att bygga en lyckad strategi för bibehållande av kunder.

“ Vi kan se en ökning i försäljning och antal medlemmar sedan vi började använda Rule. Vi kan se särskilt positiva resultat från automationer och SMS-användning."

Louise Borg, Marknadskoordinator, Proteinbolaget

Explore Rule Free, without even having to register a debit card.

Discover how you, with the help of Rule and smart communication, can drive growth through increased engagement. 

 

  • Pre-made templates and free emails
  • Try our features in your own pace
  • No lock-in period or hidden extra fees

Kom igång och använd Rule Free helt gratis, på obegränsad tid.

Upptäck hur du med hjälp av Rule och smart kommunikation, kan driva tillväxt genom ökat engagemang. 

 

  • Färdiga mallar och gratis mailutskick
  • Utforska alla våra funktioner i lugn och ro
  • Ingen bindningstid eller dolda extraavgifter

Få en kostnadsfri demo av Rule

Upptäck hur du kan öka digitalt engagemang och tillväxt i en personlig genomgång av Rule.