fbpx
pricerunner

Pricerunner – Personanpassat och relevant innehåll

PriceRunner ökade öppningsgraden på sina utskick med 51%, sin CTR med 28% och minskade antal avanmälningar med 53% genom att leverera relevant innehåll till sina kunder.

Utvecklingen inom digital kommunikation har gjort så att företag nu, mer än någonsin, tävlar mot varandra om att få kundens uppmärksamhet. Kunder är nu mer kräsna än någonsin, gällande innehållet de väljer att ta del av och produkterna de väljer att investera i. Sveriges största prisjämförelsetjänst PriceRunner stod inför en utmaning: De ville öka kommunikationen med sina kunder, utan att överösa kunderna med irrelevanta erbjudanden. Speciellt under viktiga högtider som Black Friday där det är extra viktigt att fånga kundens uppmärksamhet. PriceRunner insåg att med hjälp av relevant och personanpassat innehåll, kunde de öka sin digitala kommunikation och istället kommunicera med rätt innehåll vid rätt tidpunkt.

Utmaning

PriceRunner kände sig begränsade i sin tidigare digitala plattform. Inför stora köpfester som Black Friday, kände PriceRunner att de behövde använda sig av en mer flexibel kommunikationsplattform. De har tidigare märkt stor framgång vid användning av e-postmarknadsföring och insåg ur ett strategiskt perspektiv, att de fortsättningsvis kommer satsa på att utveckla sin e-postmarknadsföringsstrategi. PriceRunner insåg även att ett annat viktigt steg, var att börja leverera personaliserat och relevant innehåll till sina kunder. De såg en utmaning i hur de skulle kunna öka den digitala kommunikationen med sina kunder, utan att förlora relevansen i sin marknadsföring.

PriceRunners målbild framöver och inför köpfester som Black Friday, är att vara en naturlig del i kundens köpresa online. För att nå det målet insåg dem att de måste synas på rätt plats, vid rätt tidpunkt och leverera rätt innehåll. Inför och under stora försäljningsevent som Black Friday, vill PriceRunner fortsättningsvis att online-konsumenter ska se det som en självklarhet att syna kampanjerna och ta reda på om erbjudandet är så bra som det verkar.

Vi ville skala upp arbetet med e-postkommunikation och insåg att vår dåvarande leverantör inte var tillräckligt flexibel för våra visioner. Särskilt under försäljningseventet Black Friday, insåg vi att den befintliga leverantören inte höll måttet.”

Ponthus Blomquist, Direct Communication Lead, PriceRunner

Lösning

PriceRunner bestämde sig för att investera i en plattform som är känd för att tillhandahålla smarta kommunikationslösningar, för företag som vill ta sin digitala strategi till nästa nivå. De behövde en användarvänlig plattform med avancerade personaliserings- och segmenteringsmöjligeter. Företaget behövde även börja arbeta på ett smidigare, effektivare och mer datadrivet sätt med sin digitala kommunikation. Med hjälp av Rules filtersegmentering och Marketing Automation, kan PrisRunner nu leverera personaliserat och riktat innehåll till sina kunder, precis som önskat.

PriceRunner har börjat kommunicera mer och samtidigt leverera värdefullt innehåll till sina kunder. Pricerunner jobbar med att vara top-of-mind inför stora köpfester som Black Friday och Black Week, genom att trappa upp sin kommunikation och hålla en hög utskicksfrekvens. Detta utan att tappa relevansen som ska levereras till varje enskild kund. Nyckeln till en framgångsrik e-postmarknadsföring, framförallt under högtider som Black Friday, är att bibehålla kundengagemang genom att använda sig av en smart kommunikationsstrategi, precis som PriceRunner.

Resultat

PriceRunner har noterat en hög öppningsgrad, konvertering och ett högt engagemang på sin digitala kommunikation via Rule. De har hittat en bra balans mellan återkommande teman och nytt innehåll. Under stora event som Black Week, planerar PriceRunner att öka utskicksfrekvensen rejält och att kommunicera varje dag. PriceRunner anser att de nu hittat en plattform som möter de höga kraven på skräddarsydda kundupplevelser, som till exempel Black Week- marknadsföringen medför.

Sedan PriceRunner börjat använda Rule 2019, har öppningsgraden på företagets utskick ökat med 51%, Click-through-rate har ökat med 28% och antalet avanmälningar har minskat med 53%.

51%

Högre öppningsgrad på utskick

28%

Högre CTR

53%

Minskade avanmälningar

PriceRunner tycker att det är viktigt att kunna mäta och påverka det långsiktiga värdet av sin e-postmarknadsföring. Med hjälp av Rules koppling till Google Analytics, följer Price Runner sina framsteg och resultat direkt i Rule och får en överblick av resultaten i sitt Google Analytics konto. PriceRunner har sett förbättrade KPI:er i samband med deras utskick sedan de började använda Rule. Det som skapat särskilt värde anser PriceRunner vara Rules automatiserade A/B tester och möjligheten till anpassade och personaliserade sektioner i sina utskick.

Kvalitén i vår digitala kommunikation har ökat tack vare funktionerna som Rule erbjuder. Vi är laddade inför årets Black Friday då e-post har en given plats i vår kampanjplan.

Ponthus Blomquist, Direct Communication Lead, PriceRunner

Explore Rule Free, without even having to register a debit card.

Discover how you, with the help of Rule and smart communication, can drive growth through increased engagement. 

 

  • Pre-made templates and free emails
  • Try our features in your own pace
  • No lock-in period or hidden extra fees

Kom igång och använd Rule Free helt gratis, på obegränsad tid.

Upptäck hur du med hjälp av Rule och smart kommunikation, kan driva tillväxt genom ökat engagemang. 

 

  • Färdiga mallar och gratis mailutskick
  • Utforska alla våra funktioner i lugn och ro
  • Ingen bindningstid eller dolda extraavgifter

Få en kostnadsfri demo av Rule

Upptäck hur du kan öka digitalt engagemang och tillväxt i en personlig genomgång av Rule.