Rule och Nordisk E-handel integration

Rule plattform

Integrera din Nordisk E-handel butik med Rule och öka förtroende genom skräddarsydd kommunikation.

Nordisk E-handel är en kraftfull e-handelsplattform som erbjuder en flexibel lösning för e-handlare som antingen söker färdigpaketerade lösningar i olika omfattning eller som vill skräddarsy en, utifrån behov och önskemål. Med många framgångsrika år på nacken så är Nordisk E-handel mer än med i gamet och har genom åren samlat på sig kunskap och erfarenheter för att kunna skapa den bästa tänkbara lösningen för kunden. I dagens snabbfotade klimat förväntar sig kunder skräddarsydd kommunikation och personaliserade budskap. När du integrerar Rule med Nordisk E-handel skickas automatiskt insamlad kunddata såsom orderhistorik in till ditt Rule konto, vilket innebär att du smidigt kan samla all relevant kunddata i en och samma plattform. Med hjälp av dessa kundinsikter kan du segmentera dina medlemmar i Rule och personalisera din digitala marknadsföring, vilket kommer resultera i ökat förtroende, fler konverteringar och fler digitala affärer.

Utnyttja viktig orderdata

Utnyttja orderdata insamlad från e-handelssidan och skräddarsy din digitala kommunikation. När du integrerar Nordisk E-handel med Rule skickas orderdata såsom senaste köpen, vilka produktkategorier kunden har visat intresse för och engagemangsdata, från din Nordisk E-handel butik till ditt Rule konto. Med hjälp av viktig data och värdefulla kundinsikter kan du segmentera och personanpassa erbjudanden och rekommendationer. Utnyttja viktig orderdata och öka din e-handelsförsäljning.

Personaliserad kommunikation

När du integrerar din Nordisk E-handel butik med Rule kan du utnyttja värdefull data såsom beteende, order och engagemang. Datan tillåter dig att personalisera din kommunikation och skicka riktade budskap vid rätt tillfälle, till rätt mottagare, genom mail och sms. Med hjälp av vår användarvänliga Marketing Automation plattform tillsammans med din integrerade data, kan du med några få klick skapa kundsegment och anpassa olika sektioner i din kommunikation.

Personalisering Rule

Automationer baserat på köp

I Rule kan du skapa upp automationer som triggas på data från din Nordisk E-handel butik. Skicka snygga orderkvitton och andra transaktionsmeddelanden. Vårda och bygg djupare kundrelationer genom att skicka automatiska uppföljningsmail baserat på tidigare köp. Lägg upp en Marketing Automation strategi för att få en kund till en upprepande kund, till en lojal varumärkesambassadör.

Automatiserad marknadsföring

Ta vara på möjligheterna med vår integration

Genom vår avancerade teknik kan du ta personaliserad kommunikation ett steg längre och hyper-personalisera dina budskap. Vid hyper-personalisering används en komplexare teknik som tar hänsyn till data som browsing- och beteendedata för att tolka besökarens intentioner. Detta möjliggör  skräddarsydd kommunikation genom hela kundresan med ditt varumärke. Rule återrapporterar även till din Nordisk E-handel butik så att du kan anpassa budskapen på sajten efter uppvisad aktivitet i Rule.

personalisering, nyhetsbrev mall, nyhetsbrev exempel

Fånga upp nya prenumeranter och kundklubbsmedlemmar från din e-handel och skicka dessa automatiskt till ditt Rule konto. Med vår Rule och Nordisk E-handel integration automatiseras processen  mellan din e-handelsplattform och konto i Rule, så att du smidigt kan utöka antalet prenumeranter och kundklubbsmedlemmar.

kundupplevelse, lojalitet

Öka din försäljning genom att kombinera din e-postkommunikation med SMS utskick. Genom att inkludera SMS i din marknadsstrategi når du kunden i exakt rätt ögonblick och med en öppningsgrad på över 90%. Med hjälp av ett kraftfullt SMS verktyg möjliggör vi personaliserad SMS kommunikation baserad på data hämtad från Nordisk E-handel, likaså med email. Maximera din digitala marknadsföring och skapa ett samspel mellan email och SMS bland dina automatiserade budskap.

Skicka ett automatiskt meddelande när en besökare har övergivit varor i varukorgen. Cart Abandonment marknadsföring är en kraftfull strategi som visat på hög konvertering och ökad försäljning. Då besökaren har kommit så pass långt i köpprocessen och lämnat ifrån sig värdefull data, kan du med hjälp av vår Rule och Nordisk E-handel integration ta tillvara på den och smidigt uppmuntra till genomförande av köp.

Cart abandonment rule

När en kund har börjat förlora intresset och visar på mindre engagemang är det hög tid att försöka fånga kundens intresse igen. Genom vår Rule och Nordisk E-handel integration kan du samla värdefull data kring aktivitet, engagemang och kundbeteende. Denna data kan sedan användas till att skapa personaliserad och strategisk Win Back kommunikation, för att vinna tillbaka kundens intresse. Minska antalet förlorade kunder med hjälp av automatiserade Win Back meddelanden.

win back email Rule

Driv engagemang och tillväxt genom smart kommunikation

Explore Rule free for 30 days, without even having to register a debit card.

Discover how you, with the help of Rule and smart communication, can drive growth through increased engagement. We’re here to help you get started!

 

  • Pre-made templates and free test emails
  • Try our features in your own pace
  • No lock-in period or hidden extra fees
  • Choose from our flexible subscriptions

 

Get a personal demo of Rule

Discover how you can increase digital engagement and growth in a personal demo of our platform.

Få en kostnadsfri demo av Rule

Upptäck hur du kan öka digitalt engagemang och tillväxt i en personlig genomgång av Rule.

Utforska Rule gratis i 30 dagar, utan att ens behöva registrera ett betalkort.

Upptäck hur du med hjälp av Rule och smart kommunikation, kan driva tillväxt genom ökat engagemang. Vi hjälper dig att komma igång!

 

  • Färdiga mallar och gratis testutskick
  • Utforska alla våra funktioner i lugn och ro
  • Ingen bindningstid eller dolda extraavgifter
  • Välj sedan bland våra flexibla abonnemang