fbpx

Vad är content marketing?

Content marketing är ett av de mest omtalade begreppen inom marknadsföring idag och en strategi inom marknadskommunikation som blir allt viktigare. Här kommer vi att förklara begreppet och ge content marketing tips på hur du lyckas bättre med innehållsmarknadsföring.

Så, vad är content marketing?

Content marketing är ett verktyg som används för att attrahera en viss målgrupp genom att skapa ett innehåll som de uppskattar och som samtidigt förmedlar ett budskap som avsändaren vill få fram. Content marketing är alltså en bred term som används för många olika typer av marknadsföring där den tänkta mottagaren är i centrum. Det kan röra sig om ren underhållning men också om information som mottagaren värdesätter.

content marketing

Redaktionellt innehåll

Content marketing förekommer ofta i form av vad man brukar kalla redaktionellt innehåll. Alltså fakta som presenteras på ett lättbegripligt sätt som gör mottagaren uppmärksam på något som har att göra med ett företag, samtidigt som framställningen är intressant. Den typen av content marketing kan även kallas för advertorials.

Nyhetssajter är ett klassiskt exempel på innehållsmarknadsföring i form av redaktionell text. Materialet kan vara lika intressant och välskrivet som i en vanlig tidning, samtidigt som det genererar försäljning eller skapar intresse för frågor som är viktiga för en organisation. 

Content marketing i olika kanaler

Idag är podcasts en viktig kanal för content marketing. Även influencers med konton i sociala medier ägnar sig åt content marketing. Där är det framställningar av personens liv, åsikter och äventyr som är själva innehållet. 

Även nyhetssajter kan ha annonser av redaktionell karaktär blandat med sina ordinarie artiklar. Både Aftonbladet och Expressen tar in sådana texter från sina annonsörer. Det gör att det ibland är svårt att skilja på content marketing från annan rapportering. Content marketing kan alltså hålla hög journalistisk kvalitet men också vara tämligen enkel, kanske ett inlägg på en företagsblogg.

Content marketing handlar om kontinuitet

Content marketing är ofta ett pågående arbete snarare än en avgränsad kampanj. Företag som verkar på digitala plattformar behöver uppdatera dessa med bra content för att hålla sig aktuella. Att sända ut ett enstaka nummer av en digital kundtidning har en kort effekt, men att ha en digital kundtidning eller ett påkostat nyhetsbrev som kommer ut regelbundet år efter år, ger en helt annan möjlighet att bygga ett varumärke och kommunicera direkt med sina kunder. 

content marketing

Content marketing är smart marknadsföring

Innehållsmarknadsföring har många fördelar. Det är såklart lättare att fånga målgruppens intresse med ett innehåll som är framtaget just för att attrahera mottagaren, än om man bara lanserar kampanjer med information om ett företag, en tjänst eller en produkt.

Här är några exempel på vad man kan uppnå med content marketing:

 • Fler besökare och högre grad av konvertering på hemsidor
 • Få rätt besökare till digitala plattformar
 • Långsiktigt stärka och fördjupa kundrelationer
 • Varumärket förknippas med relevant innehåll
 • Få fram ett budskap som slår igenom i mediebruset

Content marketing är motsatsen till oönskad reklam

Reklam är ofta oombedd. Den stör oss när vi egentligen bara vill vara ifred eller koncentrerar oss på något annat. Reklampauser i radio och tv är exempel på oombedd reklam som riskerar att skapa motvilja gentemot ett visst företag istället för att väcka intresse och ge ett positivt intryck. Content marketing är något av en motreaktion mot detta. Det handlar ofta om innehåll som mottagaren själv letar upp snarare än om något påträngande. Exakt hur smart marknadsföring det är fråga om varierar naturligtvis, men det står klart att content marketing är här för att stanna.

Hur producerar man bra innehållsmarknadsföring?

Eftersom content marketing alltså kan ta sig väldigt olika uttryck finns det många vägar att gå. Ett sätt att lyckas med content marketing är att dela med sig av information om ett område där ett företag har expertis och som intresserar dess kunder. Ett företag som sysslar med utbildning kan till exempel ha en blogg eller en kanal på YouTube där de gratis delar med sig av grundläggande tips inom de områden där de har sina utbildningar. Detta kommer att attrahera personer som också hör till målgruppen för företagets kurser. Det är alltså marknadsföring i form av gratis innehåll som skapar värde för den som tar del av den.

Content marketing exempel

Ett content marketing exempel är den berömda Michelinguiden. Den rankar och beskriver världens bästa restauranger och har blivit väldigt viktig i branschen. En stjärna i guiden kan vara helt avgörande för om en restaurang blir lönsam eller inte. Det visar att det inte nödvändigtvis måste finnas en koppling mellan det företaget säljer och innehållet i content marketing. Många företagsbloggar har ett väldigt brett innehåll för att inte enbart attrahera dem som redan har ett intresse för det företaget säljer.

Content marketing kan handla om att ge konsumenter en möjlighet att ge sin bild av ett varumärke. Coca Cola är ett företag som jobbar mycket på det sättet. Har människor positiva upplevelser av ett varumärke är det naturligtvis en bra idé att låta dem komma till tals. Så länge det sker under former som ger ett sammanhängande intryck.

Content marketing ska gärna ranka i sökmotorerna

Content marketing är bara lyckad om den syns. Den måste alltså vara utformad på ett sådant sätt att den går att hitta i sökmotorerna (om vi talar om digital innehållsmarknadsföring) eller i sociala medier. Content marketing som delges på hemsidor bör vara skräddarsydd utifrån sökmotorernas algoritmer. Om ditt innehåll ger svar på frågor som folk söker efter är det större chans att den rankar och sprids i sociala medier. Det krävs alltså både ett intresse från andra och kunskap inom det ämne ni vill fokusera på. Kvalitet uppskattas av såväl läsare som sökmotorerna, det gäller oavsett om ni väljer att producera text, bild eller video som del av er content marketing strategi.

content markering

Hur vet man vad målgruppen vill ha för content?

Att skapa ett innehåll som tas emot på ett positivt sätt och som inte bara försvinner i mediebruset är den viktigaste framgångsfaktorn inom content marketing. Idag är det lätt hänt att ett budskap försvinner utan att någon tar notis om det. För att verkligen lyckas med content marketing är det viktigt att den bygger på gedigen kunskap om vad den tänkta målgruppen är beredd att lyssna på. Fel tonträff kan innebära att ett varumärke förlorar i värde.

Med hjälp av Rule är det möjligt att samla in kunddata som sedan kan ligga till grund för olika former av innehållsmarknadsföring. Vi har specialiserat oss på datadriven marknadsföring och tillhandahåller ett nyhetsbrevsverktyg som gör det lätt att skapa content marketing utifrån vad mottagaren faktiskt vill ha. Det handlar inte bara om att rikta innehållet mot en väldefinierad grupp, smart marknadsföring kan även ha en enskild individ som adressat och vara personaliserad. 

Personaliserad innehållsmarknadsföring kan genereras automatiskt utifrån en kunds köpbeteende. Hur skickligt ett företag är på att samla in relevant information om sina kunder är alltså helt avgörande inom content marketing.

Integrerad marknadsföring

Content marketing är ofta integrerad marknadsföring. Alltså marknadsföring där ett företag eller en organisation har samordnat de budskap som de sedan för fram i många olika kanaler. Det ger ett sammanhängande intryck och förstärker ofta de budskap man vill få fram. Rule erbjuder en plattform för digital kommunikation som gör det mycket enklare att arbeta resurseffektivt och med stor precision över flera digitala kanaler. Integrerad marknadsföring är också väldigt kostnadseffektivt eftersom man ofta kan återanvända material från en kanal i en annan. 

För att lyckas med integrerad marknadsföring är det viktigt att ha en marknadsföringsstrategi som tar avstamp i kunddata. Det gäller till exempel att veta vilka digitala plattformar och kanaler som olika målgrupper använder sig av. På så sätt kan man lägga kraften just där och inte på en plattform som inte är lika relevant.

content marketing

Kontakta oss för mer information om content marketing

Om ni funderar på hur Rule kan hjälpa just ert företag med content marketing och smart marknadsföring så är ni välkomna att höra av er. Vi har lösningar som passar alla typer av företag.

Share this article

Testa Rule kostnadsfritt!

Kom igång gratis och lär dig plattformen på nolltid. Bli en riktig Ruler redan idag! Vill du istället ha en genomgång av plattformen? Boka då en kostnadsfri demo!

nyhetsbrev, newsletter
omnireach

Rule öppnar fler kommunikationskanaler för dig

Hos Rule är vi alltid på jakt efter nya sätt att förbättra och utvidga de tjänster vi erbjuder i vår plattform. Vi är därför stolta ...
Read More
Morsdag

Kreativa och framgångsrika marknadsföringstips inför mors dag

Visst har du inte glömt bort att mors dag börjar närma sig? Dagen då vi får överösa våra mammor med kärlek, gester och presenter. Det ...
Read More
Linkin.io blogginlägg (2)

En guide till effektiva SMS-strategier och bästa praxis med Rule

I dag är effektiva marknadsföringsstrategier avgörande för varumärken som vill nå ut till sina kunder. Medan e-post och sociala medier har varit go-to-kanaler, förblir SMS-marknadsföring ...
Read More

Explore Rule Free, without even having to register a debit card.

Discover how you, with the help of Rule and smart communication, can drive growth through increased engagement. 

 

 • Pre-made templates and free emails
 • Try our features in your own pace
 • No lock-in period or hidden extra fees

Get a personal demo of Rule

Discover how you can increase digital engagement and growth in a personal demo of our platform.

Kom igång och använd Rule Free helt gratis, på obegränsad tid.

Upptäck hur du med hjälp av Rule och smart kommunikation, kan driva tillväxt genom ökat engagemang. 

 

 • Färdiga mallar och gratis mailutskick
 • Utforska alla våra funktioner i lugn och ro
 • Ingen bindningstid eller dolda extraavgifter

Få en kostnadsfri demo av Rule

Upptäck hur du kan öka digitalt engagemang och tillväxt i en personlig genomgång av Rule.