fbpx

Kom igång med datadriven marknadsföring

segmentering, individanpassat innehåll

Plattform för datadriven marknadsföring och kommunikation

Utnyttja viktig kunddata till att förbättra resultatet på dina marknadsföringsinsatser. Med Rules plattform för datadriven marknadsföring och kommunikation kan du leverera skräddarsydda erbjudanden.

Vad är datadriven marknadsföring och kommunikation?

För att sammanfatta ett ganska komplicerat ämne kan man säga att datadriven marknadsföring handlar om att ta fasta på det man vet om den eller de man riktar ett budskap till. Budskapet får ett innehåll och en utformning som man vet fungerar utifrån den data som man har tillgänglig. Tidigare handlade marknadsföring mer om art directors och deras idéer och mindre om att först lyssna på målgruppen och välja ett tilltal utifrån dem. Man hade helt enkelt inte lika mycket data som idag.

Marknadsför direkt till rätt målgrupp med datadriven försäljning

Genom de verktyg för digital kommunikation du får tillgång till som kund hos Rule kan du använda datadriven marknadsföring till att arbeta med digital kommunikation med en helt annan precision än tidigare. I ideala fall når ditt budskap i första hand dem som är intresserade av det. Det är en enorm skillnad mot att till exempel tapetsera det offentliga rummet med reklam för att den som är intresserad inte ska missa det.

Företag som blir duktiga på datadriven marknadsföring får ett ordentligt försprång och kan ofta trimma hela verksamheten utifrån den data som samlas in kontinuerligt. Datadriven försäljning gör det lättare för företagets försäljare att komma till ett positivt avslut eftersom de vet mer om kunderna. Att verksamheter ska vara datadrivna handlar inte bara om marknadsföring och försäljning utan vi ser också att datadriven organisation, där strategiska beslut tas utifrån tillförlitlig data, är en modell som allt fler anammar.

Exempel på datadriven marknadsföring

 • Personanpassade Marketing Automation utskick
 • Kampanjer på just de sociala plattformar där företagets kunder är aktiva och mottagliga för marknadsföring
 • Strategiska SMS kampanjer 
 • Banners och annat innehåll på en hemsida som anpassas utifrån information som samlats in om besökare via cookies
 • Personliga erbjudanden som bygger på kunddata
 • Personaliserat innehåll i nyhetsbrev
personalisering, nyhetsbrev mall, nyhetsbrev exempel, digital marknadsföring

Datadriven analys har fakta som grund

Datadriven analys och datadriven utveckling handlar mindre om abstrakta resonemang och om att arbeta fram hypoteser och antaganden. Datadriven analys är istället baserad på just data, eller fakta om man så vill. Utmaningen är att värdera vilken information som ska ligga till grund för verksamheten och hur man ska samla in data i tillräcklig mängd.

Identifiera framtida kunder med datadriven analys

Datadriven analys kan handla om att identifiera framtida kunder och sedan rikta marknadsföringskampanjer mot just dem. Ofta utgår man från den data man själv har tillgång till genom sin verksamhet, men datadriven analys kan också bygga på uppgifter eller tjänster man köper. Det kan till exempel gälla var i kundresan en person befinner sig. Det är helt enkelt mer analys och mindre magkänsla som gäller! För att kunna göra rätt analyser utifrån stora mängder data, som det kan vara fråga om, krävs särskilda hjälpmedel. Google Analytics är ett exempel på ett hjälpmedel som många använder.

När det handlar om datadriven marknadsföring kan man testa ett material och justera det i realtid eftersom man ser direkt hur det tas emot. Hur många klick och hur stor konvertering en annons i en viss kanal leder till är exempel på lättillgänglig data som kan göra stor skillnad. När det gäller traditionell marknadsföring krävs det ofta stora resurser om man vill ändra en kampanj efter lanseringsdatum. En av fördelarna med datadriven marknadsföring i digitala medier är att det är mycket mer flexibelt. Marknadsföring och kommunikation kan ofta kan hållas dagsaktuell om ett företag har tillgång till digitala kommunikationsverktyg som dem vi på Rule tillhandahåller via vår plattform.

digital marknadsföring - kundresan - customer journey

Spara pengar med datadriven marknadsföring

Datadriven marknadsföring är kostnadseffektivt eftersom det inte handlar om att slå i blindo. Istället görs insatser just där de har som störst genomslag inom de målgrupper ni vill satsa på just för tillfället. Banners och annan annonsering som inte ger ökad trafik kan tas bort direkt och mer resurser kan istället läggas på kanaler som genererar besök som leder till konvertering.

Företag som arbetar mycket med datadriven marknadsföring gör det ofta organiskt snarare än i form av avgränsade projekt. Det handlar om att hela tiden, utifrån data, anpassa sitt budskap så att fler förstår, tycker om och nås av det. Även om ni har en fast budget för marknadsföring kan den genom datadriven analys läggas där ni får mest tillbaka på investeringen. Det går enkelt att bromsa vissa delar och skruva upp andra utifrån vad datan berättar för er.

Vad är datakällor och hur kan du dra nytta av dem

Den data vi talar om här kan samlas in från många olika källor och vara av olika slag. Företag har alltid samlat information om kunder och samarbetspartners i register och filer. Digitaliseringen har inneburit att betydligt mer och bättre strukturerad information kan finnas tillgänglig om i princip hur många kunder och samarbetspartner som helst. 

När det gäller företag som har en digital tjänst och affärsmodell produceras det hela tiden data som kan skapa värde i verksamheten. Här är några datakällor som ger information som ligga till grund för datadriven marknadsföring:

Att hämta data från källor som ger ett relevant underlag är viktigt men du har också mycket att vinna på att integrera dina viktigaste datakällor så att du har tillgång till all information från en och samma plattform. Detta även om du använder helt olika datakällor. Rule är en digital kommunikations- och marknadsföringsplattform som ger dig tillgång till integrerade datakällor. På så sätt kan du ta ett helhetsgrepp och arbeta snabbare med datadriven marknadsföring.

Är datadriven marknadsföring bara en trend?

Det är onekligen så att data är det nya modeordet inom marknadsföring. Det kan finnas vissa företag som har en övertro till en viss typ av information de får tillgång till via ett specifikt verktyg. Att använda data på rätt sätt är inte enkelt utan det kräver en ny typ av expertis eller verktyg som är skräddarsytt utifrån den egna verksamheten. Ofta är de förvånansvärt enkla att använda när man bara tagit sig över den första tröskeln.

Datadriven marknadsföring är alltså inte per definition ett sätt att effektivisera marknadsföring och kommunikation. Men det är ett kraftfullt verktyg som, rätt använt, kan rita om spelplanen helt och hållet. Att kunna förstå sina kunders behov och anpassa kommunikationen utifrån det är ett framgångsrecept som alla företag med en digital närvaro kommer att använda i framtiden.

Viktigt att ligga på rätt nivå

Enda “faran” är när konsumenter använder tjänster som innebär att de inte lämnar mer data efter sig än vad som är absolut nödvändigt. Det kan exempelvis göras genom att använda annonsblockering när datadriven marknadsföring börjar kännas för närgången eller irrelevant. Där har alla som använder sig av datadriven marknadsföring ett ansvar. Metoden ska skapa värde för både företag och deras kunder.

Företag som Spotify och Amazon har visat att detta är fullt möjligt och blivit marknadsledande mycket tack vare sin skicklighet i att använda kunddata till att förbättra kundupplevelsen. Observera att det finns verktyg som samlar data från anonyma besök och att det inte alltid är nödvändigt att veta vem som gjort vad för att man ska kunna öka sina chanser att göra intryck på målgruppen med datadriven kommunikation.

Att börja arbeta med datakällor är lite som att plötsligt få tillgång till extra sinnen. Det kan vara överväldigande och svårt att navigera i all information från en mängd nya källor. Men ingen kan säga att det är negativt att möjligheten till insikter baserade på kunddata är större än någonsin.

Effektivisera med hjälp av datadriven kommunikation

Datadriven marknadsföring är en specifik typ av datadriven kommunikation. Kommunikation kan naturligtvis vara datadriven även om det inte handlar om att marknadsföra en vara eller en tjänst. Myndigheter och organisationer som har som syfte att informera allmänheten har nytta av att arbeta datadrivet. Företag kan också använda datadriven kommunikation för att effektivisera arbetsplatsen.

nyhetsbrev

Explore Rule Free, without even having to register a debit card.

Discover how you, with the help of Rule and smart communication, can drive growth through increased engagement. 

 

 • Pre-made templates and free emails
 • Try our features in your own pace
 • No lock-in period or hidden extra fees

Kom igång och använd Rule Free helt gratis, på obegränsad tid.

Upptäck hur du med hjälp av Rule och smart kommunikation, kan driva tillväxt genom ökat engagemang. 

 

 • Färdiga mallar och gratis mailutskick
 • Utforska alla våra funktioner i lugn och ro
 • Ingen bindningstid eller dolda extraavgifter

Få en kostnadsfri demo av Rule

Upptäck hur du kan öka digitalt engagemang och tillväxt i en personlig genomgång av Rule.