Kunddata gör susen i Rule

Hur gör du för att öka öppningsgraden för dina mejlkampanjer? Kanske är ditt mål att skapa fler konverteringar till köp och att öka antalet snittköp. Genom att använda möjligheterna i Rule – i samverkan med den kunddata du besitter – kan underverk ske.

Analysera kunder på djupet

Jobba ständigt vidare med att låta kunddatan växa och att göra den datadrivna kommunikationen och marknadsföringen mer effektiv. Det är A och O för de organisationer och företag som vill nå ut brett i denna tid. Förr handlade det om att samla in postadresser och göra massutskick. Nu har det mer och mer utvecklats till kirurgi när det kommer till att träffa rätt.

Om du analyserar dina kunder på djupet kan fantastiska effekter skapas. En kundprofil som kläs i relevant data är en guldklimp när det kommer till segmentering och ju mer vi vet om de människor som på något sätt har interagerat med vår organisation, desto fler är våra möjligheter att fortsätta samspelet på ett givande sätt för båda parter.

En kund på 2020-talet är van att adresseras på ett personligt, men framför allt, relevant sätt. Utan att lyckas med att kommunicera personifierat blir det svårt att lyckas affärsmässigt. Därför är frågan avgörande: “Hur arbetar vi med vår kunddata och hur använder vi den på bästa sätt?”

Klä dina kunder i användbar kunddata

Hur ser dina taggar ut när du tar en titt i ditt Rule-konto? Kanske har du samlat in kontakter via ett anmälningsformulär och bara valt att plocka in e-postadressen. Kanske har du en medlemsklubb, som konverterades från den analoga tiden och där för- och efternamn finns med jämte analoga postuppgifter. Kanske har du samlat in data från ett modernt e-handelssystem där massor av parametrar finns med!

Den detaljerade kunskapen om kundstocken förklarar vad olika kunder är intresserade av och ger tydliga hintar om vem som är intresserade av era olika kommunikationsslingor.

För dig som har lejonparten av kontakterna endast iklädda e-postadress – och ingen annan data – kan det vara på sin plats att med tävlingar, enkäter eller olika länkar i dina utskick (som kan visa på vilket intresse kunderna har) börja klä på dem ännu mer data. En lockande tävling där varje kund behöver ange vilket postnummer hen bor på kan ge helt nya möjligheter att rikta nästa erbjudande eller utskick på ett ganska personligt sätt: “Hej örebroare!”, “Dags igen alla gästrikar” eller “Dalmasar och Kullor – nu kör vi”.

Öka sannolikheten för interaktion

En enkät, som kan leda till att kunden vinner en gräsklippare, kan innehålla frågor vars svar går att använda på framtida utskick. Om kunden svarar att hen har balkong, så kan kampanjen för små parasoller sex månader senare personifieras genom att skicka typiska balkongparasoller till just dem et cetera.

Ett företag i hemelektronikbranschen lade ner stort tid på att koppla vilka produkter kunderna hade visat intresse för i kontakten med företaget över tid. Trots att arbetet varit omfattande och krävde en del resurser att driva igenom gav det konkreta resultat. Detaljerad kunskap om vilka produkter kunderna faktiskt är intresserade av ökar sannolikheten för köp.

– Om vi tittar på öppningsgraden så har den ökat med dryga 100 procent jämfört med tidigare när alla kunder fick samma kommunikation. Tittar vi på konvertering till köp så är även den dubblerad. Vi ser [efter denna kartläggning] också att kundklubbsmedlemmarna i dag har högre snittköp och besöker oss mer frekvent, berättar en representant för hemelektronikbolaget.

Så här kan ni genomföra en analys av era kunder:

 1. Kvalitetssäkring och analys av redan insamlad intern kunddata
 2. Målgruppsanalys där bland annat boendesituation, intressen, livsfas, köpkraft och köpmönster listas
 3. Segmentering av kunderna i olika målgrupper som grund för mejlkommunikation
 4. Löpande analys av kunddata och målgrupp

Varför inte boka in en Workshop med Rule för att inleda – eller fördjupa – detta arbete? Hör av dig till sales@rule.se med vad just er organisation är i behov av så skickar vi mer information och förslag på tider då vi skulle kunna träffas och gå igenom era specifika önskemål.

Share this article

Driv engagemang och tillväxt genom smart kommunikation

Tiktok marknadsföring för företag

TikTok marknadsföring – så lyckas du!

Du har nog hört talas om TikTok vid det här laget. Den revolutionerade plattformen som konkurrerar hårt med de stora sociala medie-jättarna Instagram, Youtube, Tumblr …

Read More
google integration

Lucka 2: Engagera kunder i fler kanaler med Google Ads Audiences

Vill du kommunicera med dina kunder i fler kanaler och nå ut till nya prospekt?  Med Rules nya integration till Google Ads Audience kan du …

Read More
Inbound marketing

Inbound vs outbound marketing i praktiken

Vad är inbound marketing och outbound marketing, och hur kan du boosta din jul marknadsföring med dessa marknadsföringssätt? Julen står för dörren och det är …

Read More

Explore Rule free for 30 days, without even having to register a debit card.

Discover how you, with the help of Rule and smart communication, can drive growth through increased engagement. We’re here to help you get started!

 

 • Pre-made templates and free test emails
 • Try our features in your own pace
 • No lock-in period or hidden extra fees
 • Choose from our flexible subscriptions

 

Get a personal demo of Rule

Discover how you can increase digital engagement and growth in a personal demo of our platform.

Utforska Rule gratis i 30 dagar, utan att ens behöva registrera ett betalkort.

Upptäck hur du med hjälp av Rule och smart kommunikation, kan driva tillväxt genom ökat engagemang. Vi hjälper dig att komma igång!

 

 • Färdiga mallar och gratis testutskick
 • Utforska alla våra funktioner i lugn och ro
 • Ingen bindningstid eller dolda extraavgifter
 • Välj sedan bland våra flexibla abonnemang

Få en kostnadsfri demo av Rule

Upptäck hur du kan öka digitalt engagemang och tillväxt i en personlig genomgång av Rule.