fbpx
Hängmatta logo

Hängmatta - Långsiktiga kundrelationer

Lojala kunder är nyckeln till framgång, men hur bygger du hållbara kundrelationer?

I E-handelns ständigt förändrande klimat är det avgörande att företag hänger med. Genom att ständigt anpassa sig efter konsumentens förväntningar och leverera en sömlös onlineupplevelse kan du skapa långsiktiga kundrelationer. Utmaningen Hängmatta stod inför var: hur de på ett effektivt och lönsamt sätt kunde börja kommunicera med existerande och nya kunder.

Utmaning

E-handeln är inte som den en gång varit. På grund av bland annat utvecklad teknologi och tekniska möjligheter som fortsätter att medfölja, står E-handelsföretag som Hängmatta inför hård konkurrens. De E-handelsföretag som inte följer med i den digitala utvecklingen och bygger en solid strategi kring sin digitala kommunikation, kommer att hänga efter. 

Hängmatta insåg att de lagt onödig tid på manuellt arbete och varit vaksamma inför att testa nya metoder för att bygga kundlojalitet. De ville börja med riktad marknadsföring, automatisera kommunikationen och på sikt lägga upp en ny digital strategi. Hur ser vi individen istället för massan? Hur lockar vi till återköp? Och hur kan vi kommunicera genom varje steg med kunden? Var några av Hängmattas funderingar.

Det är väldigt lätt för mig som jobbar med nyhetsbrev att effektivisera mitt arbete med hjälp av Rule. Det känns super.”

Cathrine Dahlström, CMO, Hängmatta.

Lösning

Hängmatta var på jakt efter en användarvänlig plattform som var lätt att komma igång med. De ville bygga en djupare relation med sina kunder genom att hålla dem uppdaterade med relevanta nyheter och produkter. Med hjälp av Rules smidiga Campaign-Editor kan Hängmatta skapa och skicka kommunikation på nolltid.

 Ett sätt för företaget att bearbeta och bygga vidare på kundrelationer är genom riktad kommunikation via Rules Marketing Automation mjukvara. Med hjälp av MA kan företaget kommunicera med kunder i varje steg och skapa upp ett belöningssystem för trogna kunder. Genom att använda Rules kundklubbsfunktion kan Hängmatta locka till försäljning från lojala kunder och på sikt bygga strategier för att locka tillbaka inaktiva kunder.

Vi kan se att en stor del av vår försäljning går via Rule och ser det som otroligt viktigt att samla nyhetsbrevsprenumeranter, då det går så pass bra. Om vi slutade med våra mailutskick skulle det påverka vår försäljning enormt.

Cathrine Dahlström, CMO, Hängmatta.

Resultat

Hängmatta har skapat struktur och rutin kring sin digitala kommunikation. De kan se en hög öppningsfrekvens och konvertering på sina utskick, vilket är på grund av att de skapar intressant och anpassat innehåll utifrån kundsegment. Företaget har hittat en bra balans mellan att hålla igång en värdefull dialog med sina kunder och att inte bombardera med generiska massmail.

Genom en utvecklad koppling till Google Analytics och utförlig statistik i realtid kan företaget smidigt följa resultat. Hängmatta har identifierat att en stor del av företagets försäljning går via Rule och lägger vikt vid att utöka sina prenumeranter. Det har visat sig att det är mer lönsamt för företaget att investera i en kommunikationsplattform jämfört med annonsering i sociala medier. Hängmatta har skapat upp en hållbar strategi för att bygga långsiktiga kundrelationer och kommer i framtiden att skapa upp relevant kommunikation för hela kundcykeln.

Explore Rule Free, without even having to register a debit card.

Discover how you, with the help of Rule and smart communication, can drive growth through increased engagement. 

 

  • Pre-made templates and free emails
  • Try our features in your own pace
  • No lock-in period or hidden extra fees

Kom igång och använd Rule Free helt gratis, på obegränsad tid.

Upptäck hur du med hjälp av Rule och smart kommunikation, kan driva tillväxt genom ökat engagemang. 

 

  • Färdiga mallar och gratis mailutskick
  • Utforska alla våra funktioner i lugn och ro
  • Ingen bindningstid eller dolda extraavgifter

Få en kostnadsfri demo av Rule

Upptäck hur du kan öka digitalt engagemang och tillväxt i en personlig genomgång av Rule.