Infobaleen integration
rule logo

Infobaleen och Rule integration

Genom att utnyttja kraften i samspelta avancerade lösningar, kan du automatiskt leverera hyper-personaliserade kundupplevelser genom hela kundresan. Infobaleens AI-teknik skapar färdiga dynamiska målgrupper baserat på din kunddata, som sedan skickas direkt in till Rule. På så sätt minskar du det manuella dataanalys-arbetet och processen för segmentering. Genom strategisk kundvård  som bygger på djup kundförståelse, kan du bygga kundlojalitet som resulterar i ökade intäkter. Det ger dig som marknadsförare möjligheten att istället lägga mer tid på själva innehållet i dina kampanjer, som riktas mot de målgrupper som tagits fram av AI-modeller. 

Om Infobaleen

Vad är Infobaleen? Med hjälp av AI-driven analys gör data science plattformen Infobaleen det enkelt för e-handlare att automatiskt analysera transaktionsdata och omvandla den till relevanta nyckeltal, analyser och beteendebaserade kundsegment. Med Infobaleen kan du identifiera optimala kombinationer av produkter och kunder för att öka försäljningen till befintliga kunder och minska kostnader för att skaffa nya kunder.

Back in stock email

Om Infobaleen och Rule integration

Ta din digitala marknadsföring till nästa nivå. Med vår färdiga integration och automatiserad AI-driven personalisering som baseras på kunddata, sparar du tid, ökar relevansen i din marknadsföring och ökar försäljningen. Det ger dig även möjligheten att minska kostnaderna för anskaffning av nya kunder, genom att du istället når de målgrupper som med högst sannolikhet köper dina produkter. AI-driven analys för e-handel och vår färdiga koppling innebär ökad relevans, lojalitet och försäljning genom din digitala kommunikation.

 • Skapa upp automatiserad kommunikation med vårt Marketing Automation verktyg som triggas av data från Infobaleen.
 • Med hjälp av AI-targeting kan du strategiskt vårda dina kunder och bygga djupare kundförståelse och kundlojalitet som resulterar i ökade intäkter.

När du integrerar Infobaleen med Rule kan du:

 • Öka försäljning med AI-driven personalisering
 • Få en 360 kundvy med Unified Commerce
 • Skapa upp automationer baserat på köp
 • Få djupare kundinsikter med hjälp av AI-driven analys
 • Vinna tillbaka kundens intresse med win back email
 • Skicka  “Tillbaka i lagret” aviseringar
 •  
marketing automation

Driv engagemang och tillväxt genom smart kommunikation

Explore Rule Free, without even having to register a debit card.

Discover how you, with the help of Rule and smart communication, can drive growth through increased engagement. 

 

 • Pre-made templates and free emails
 • Try our features in your own pace
 • No lock-in period or hidden extra fees

Get a personal demo of Rule

Discover how you can increase digital engagement and growth in a personal demo of our platform.

Kom igång och använd Rule Free helt gratis, på obegränsad tid.

Upptäck hur du med hjälp av Rule och smart kommunikation, kan driva tillväxt genom ökat engagemang. 

 

 • Färdiga mallar och gratis mailutskick
 • Utforska alla våra funktioner i lugn och ro
 • Ingen bindningstid eller dolda extraavgifter

Få en kostnadsfri demo av Rule

Upptäck hur du kan öka digitalt engagemang och tillväxt i en personlig genomgång av Rule.