Manual 2017-01-12T15:18:12+00:00

Manual RuleMailer

1 Inledning

RuleMailer bygger på två grundläggande koncept: kampanjer och medlemslistor.

En kampanj är ett mailutskick, t.ex. ett nyhetsbrev med viss design som du skickar till mottagare i en medlemslista eller till en del av medlemslistan. Du kan själv snabbt och enkelt utforma olika kampanjer som skickas ut till dina mottagare. När kampanjen sedan skickats kan du följa upp den med statistik och nyckeltal.

En medlemslista är en grupp av mottagare, som du själv namnger och organiserar. Olika medlemslistor låter dig göra riktade kampanjer till den målgrupp som kampanjen är relevant för vid ett specifikt tillfälle.

Du bygger dina kampanjer och andra typer av mailutskick, i RuleMailer. Många behöver bara en kampanj och en medlemslista i början för att komma igång. I takt med att behovet ökar kan du sedan skapa fler medlemslistor och kampanjer, samt kombinera dem på många olika sätt. Du kan t.ex. omforma en tidigare använd kampanj och skicka till en annan lista, eller skicka olika typer av veckobrev till olika listor, men samtidigt skicka en större månadskampanj till allihop. Du kan enkelt sköta allt själv. Med RuleMailer kan du snabbt och enkelt sätta ihop ett snyggt nyhetsbrev som du sedan skickar till dina förvalda målgrupper via e-post, SMS eller sociala medier.

2 Medlemshantering

MEDLEMSLISTOR > SKAPA NY LISTA

Medlemslistor innehåller de mottagare som du vill göra dina mailutskick till. Det första du behöver göra är att skapa en lista. För att skapa en lista trycker du på fliken överst i RuleMailer som heter Medlemslistor. Förutom den globala spärrlistan finns det redan en medlemslista som du kan använda. Vill du skapa nya listor så gör du det genom att trycka på knappen NY LISTA. Den globala spärrlistan behandlas i kapitel 2.5.

I listan lägger du in information om dina medlemmar. För att redigera listan eller dess medlemmar klickar du på listan. Om du har dina medlemmar listade i ett Excel-ark går det att importera dessa direkt till RuleMailer, se kapitel 2.2. Utöver e-postadressen, som alltid finns med, kan du kan skapa fler medlemsfält, t.ex. namn, företag, land o.s.v. enligt rubrikerna i ditt Excel-ark, och ta bort de fält du inte behöver.

När listan har funnits ett tag kan du, om du trycker på fliken Översikt, i den övre menyn få statusar på av- och på-anmälningar samt statistik på tidigare genomförda kampanjer. För att lagra medlemsinformation utöver e-postadresser går det att skapa nya medlemsfält, t.ex. för namn, företag, land, m.m.

2.1 Lägg till nytt medlemsfält

För att skapa flera medlemsfält upprepar du endast ovan nämnda procedur. För att ta bort oönskade fält markerar du dessa genom att bocka för kryssrutan framför dem. Tryck sedan på den understrukna raden ovanför fältet ”Radera valda medlemsfält”.

När alla fält är skapade kan du importera medlemmarna. Det går att skapa fler fält efter du har importerat medlemmar i listan, men notera att detta bör göras innan medlemmarna som ska matchas mot fälten läggs in. Detta eftersom du annars måste lägga till de nya egenskaperna individuellt för varje medlem i listan.

 1. Medlemslistor
 2. Tryck på NY LISTA och fyll i listans namn, eller välj en befintlig lista
 3. I menyn till vänster trycker du på länken ”Medlemsfält”
 4. Tryck därefter på ”Nytt medlemsfält”
 5. Fyll i namn på medlemsfältet t.ex. ”Förnamn”
 6. NYTT MEDLEMSFÄLT
Nyhetsbrev med Rulemailer

2.2 Importera medlemmar

Medlemmarna kan enkelt importeras från en Excel- eller CSV-fil, där de är listade en medlem per rad, med olika information i respektive kolumn, t.ex. enligt följande exempel:

FÖRETAGNAMNE-MAILTFNWEB
AbusinessAnna[email protected]08-123456abusiness.se
BbusinessBenny[email protected]08-234567bbusiness.se
CbusinessCarina[email protected]08-345678cbusiness.se
DbusinessDaniel[email protected]08-456789dbusiness.se

2.2.1 Importera medlemslista från fil

 1. Medlemslistor
 2. Ge den nya listan ett namn, eller välj en befintlig lista. Till vänster finns det en meny, klicka på “Importera” under ”MEDLEMMAR”.
 3. Välj alternativet “Uppladdning”
 4. Ladda upp din fil

Om det är en CSV-fil behöver du välja hur fälten är separerade under CSV-inställningar. Då är det dessutom viktigt att den är sparad i UTF-8 format. För att säkerställa detta gör du på följande sätt:

 1. För PC: Öppna CSV-filen i Notepad och spara den igen i formatet “UTF-8”
 2. För MAC: Öppna CSV-filen i TextEdit och spara den igen i formatet “UTF-8”

Laddar du upp en Excel-fil struntar du i de inställningarna.

 1. NÄSTA
 2. Matcha dina medlemsfält så att varje kolumn från din fil motsvarar medlemsfälten i RuleMailer (Om det t.ex. står mailadress på någon av raderna i den vänstra spalten, skall du i den högra spalten välja e-postadress på samma rad)

Skulle alla fält hamna på en lång rad har du fel värde på “Fält avslutas med” i steget innan. Gå tillbaka och ändra under CSV-inställningar.

 • NÄSTA
Nyhetsbrev med Rulemailer

2.2.2 Importera medlemmar direkt i RuleMailer

Du kan även klistra in dina medlemmar direkt i RuleMailer. Klicka i så fall på Medlemslistor och välj sedan önskad lista.

 1. Till vänster finns det en meny, klicka på “Importera” under ”MEDLEMMAR”
 2. Välj alternativet “Klipp och klistra in”
 3. Klistra in dina medlemmar direkt i rutan, en medlem per rad. Har du även medlemsfält, separera i sådant fall de olika medlemsfälten med semikolon “;”. T.ex. [email protected];Kalle.
 4. NÄSTA
 5. Matcha dina medlemsfält så att varje kolumn från Excel-filen, som är värdet till vänster, motsvarar medlemsfälten i RuleMailer (förnamn, etc.), i dropdown-menyn till höger
 6. NÄSTA

Nyhetsbrev med Rulemailer

2.3 Att hitta eller ändra medlemmars egenskaper i RuleMailer

2.3.1 Hitta individuell medlem

Klicka på förstoringsglaset uppe till höger och fyll i personens e-postadress.

2.3.2 Sökning på urval

 1. Medlemslistor
 2. “Listans Namn”
 3. Till vänster finns det en meny. Där klickar du på “Visa” under ”MEDLEMMAR”
 4. Tryck på ”Klicka här för att filtrera medlemmar” och välj ”Ny Regel”
 5. Om du vill söka på e-postadress väljer du ”E-postadress” och fyller i e-postadressen som söks. Du kan även söka på andra kriterier såsom olika medlemsfält.
 6. LÄGG TILL FILTER

Se exempelbild till höger:

Nyhetsbrev med Rulemailer

2.4 Spärra medlem

Här gör du likadant som när du ska importera en medlem, men med skillnaden att du klickar på Importinställningar och väljer “Lägg till i globala spärrlistan” eller “Lägg till listans spärrlista” innan du klickar på NÄSTA.

Nyhetsbrev med Rulemailer

3 Kampanjhantering

När du har dina medlemmar på plats är det dags att skicka kampanjer till dem.

 1. Klicka på Kampanjer (den andra av de tre flikarna) överst i RuleMailer
 2. NY KAMPANJ
 3. Fyll i ett namn på kampanjen

Detta namn är endast till för dig internt för att du ska kunna hålla reda på dina kampanjer.

 1. Välj mottagare (de listor vars medlemmar ska få kampanjen)
 2. SKAPA KAMPANJEN
 3. Klicka på ”Nytt Mail”, om du vill skapa ett nytt kampanjmail
 4. Fyll i företagets namn samt e-post och klicka på NÄSTA
 5. Välj mall och klicka på NÄSTA
 6. Fyll i önskad rubrik. Rubriken är den som dina medlemmar kommer att se som rubrik i mailet.
 7. Fyll i textversionen (för dem som inte kan se HTML-mail, t ex mobiltelefoner)
 8. ÖPPNA NYHETSBREVET I MAILBYGGAREN, se kapitel 3.1
 9. Klicka på NÄSTA för att spara mailet. OBS! Klickar du inte på NÄSTA kommer innehållet inte att sparas.
 10. Skicka en förhandsgranskning till dig själv
 11. Granska mailet i din mailbox och kontrollera att formatering och rubriker m.m. ser bra ut
 12. NÄSTA
 13. Om du vill skicka ut kampanjen direkt klicka på “Direkt” under ”När skicka”.  I annat fall väljer du att schemalägga för framtida mail
 14. Klicka därefter på ”Spara” så läggs kampanjen i utkorgen och börjar skickas ut inom några minuter. Klickar du på Översikt i kampanjen visas realtidsstatistik över mailutskicket.

3.1 Mailbyggaren

Mailbyggaren består av flera olika områden som du kan redigera individuellt för att snabbt kunna skapa ett snyggt nyhetsbrev.

Klicka på innehållet i ett område för att redigera innehållet eller kopiera området för att skapa fler nyheter. För rubrikfält kan du bara ändra texten, men för brödtext kan du göra mer avancerade ändringar. Arbetet underlättas om du använder dig av färdiga mallar, dit du kopierar din text och dina länkar. Förklaring av de olika ikonerna finns listade nedan.

Nyhetsbrev med Rulemailer

Ikon

Namn

Förklaring

ManualUndoÅngra sista kommandot
ManualPaste as plain textKlistra in oformaterad text för att endast få med textinnehåll (ej formatering)
ManualClean-up messy codeRensa skräpkod
ManualRemove formattingTa bort formatering (t ex fet stil)
ManualBold (Ctrl+B)Fet stil
ManualItalic (Ctrl+I)Kursiv stil
ManualUnderline (Ctrl+U)Understruken text
ManualSelect text colorTextfärg
ManualSelect background colorBakgrundsfärg
ManualUnordered listListar i punktform
ManualOrdered listListar i nummerordning
ManualAlign leftVänsterjusterad text
ManualAlign centerCentrerad text
ManualAlign rightHögerjusterad text
ManualAlign fullJämnar ut texten över kolumnen
ManualInsert tableSkapa tabell
ManualPersonalizeLägger in medlemsinformation
ManualEdit HTML sourceRedigera HTML-kod
ManualToggle fullscreen modeVäxla till helskärmsläge
ManualInsert/edit imageInfoga eller redigera bild
ManualImage map editorSkapa bildkarta (kllickbara ytor i bilder)

3.1.1 I redigeringsläget

Om du klistrar in text från Word, använd dig då av funktionen ”Paste as plain text”. Detta för att Word dolt skickar med massor av kod som i värsta fall kan få mailet att se konstigt ut.

För att ladda upp bilder klickar du på ikonen “Insert/Edit Image”. Du har även möjlighet att ladda upp flera bilder åt gången samt hantera uppladdade bilder i kataloger för enkel åtkomst.

 1. “Browse”
 2. “Ladda Upp”
 3. “Browse”
 4. Klicka på bilden
 5. Fyll i titel
 6. Formatera bildlayout genom att klicka på fliken “Appearance”
 7. För att lägga bilden till vänster eller till höger om texten klicka på ”Align” och väljer ett värde, t.ex. ”left” eller ”right”
 8. Fyll i ett värde i ”Horisontal Space” och/eller Vertical Space om du vill lägga lite horisontellt eller vertikalt tomt mellanrum kring bilden
 9. För att slippa att få en blå kant runt en bild som är en länk klickar du på fliken och sätter ”Border” = 0
 10. Klicka på “Insert” och klicka sedan en gång i redigeringsrutan så att mailet uppdateras
 11. För att skapa en länk: Markera texten eller bilden som ska motsvara länken
 12. Klicka på “insert/edit link”-ikonen
 13. Fyll i länkadressen
 14. “Insert”

Nyhetsbrev med Rulemailer

3.2 Redigera en befintlig kampanj

Vill du redigera en befintlig kampanj är det viktigt att du går direkt till steg 3.

4 Skapa egna anmälningsformulär till din sajt

Vill du ha en ruta på er sajt där medlemmar skriver upp sin e-postadress och sedan blir mottagare av era nyhetsbrev behöver du följa dessa steg.

För att få bästa kvalité på din lista ska ett s.k. “Opt-in” flöde användas, vilket innebär att medlemmen först fyller i sin e-postadress, varpå ett aktiveringsmail skickas till denna med en aktiveringslänk. När mottagaren klickar på aktiveringslänken är läggs denna till i din lista.

För att skapa en lista med tillhörande aktiveringsmail, gör du på följande sätt:

 1. Klicka på “Ny Lista” under fliken Medlemslistor
 2. Ge listan ett namn
 3. Välj aktivering krävs
 4. “Spara och skapa aktiveringsmail”
 5. Följ stegen enligt Kampanjhantering för att skapa aktiveringsmailet
 6. Medlemslistor
 7. “Listans namn”
 8. Klicka på “Skapa anmälan-/avanmälans- formulär”, alltså knappen uppe till höger
 9. Redigera formuläret så att det passar din layout. Du kan dubbelklicka för att redigera texterna. Drag och släpp för att ändra ordning och välja medlemsfält.
 10. När du är nöjd kopierar du koden under HTML -fliken
 11. HTML -koden du kopierat från RuleMailer lägger du in på valfri plats på din sajt

Har du en WordPress sajt, behöver du inte skapa anmälningsformuläret, utan kan då använda dig av vår plugin.som du laddar hem här.

Nyhetsbrev med Rulemailer

4.1 Visa egna tacksidor

Vill du att de som anmält sig att ta emot ditt nyhetsbrev ska hamna på er egen tacksida efter att de anmält sig, fyller du i det under Listan > Inställningar.

Kryssa i ”Väntar på aktivering” och ”Visa min egen tacksida” och fyll i webbadressen till er tacksida.

Nyhetsbrev med Rulemailer

4.2 Lägg till anmälningsformuläret på din facebooksida

 1. Logga in på facebook och sök efter appen “Static HTML: iframe tabs” i sökrutan
 2. Klicka på rutan “Add static HTML to page”
 3. Klicka på “Welcome” -tabben
 4. Klistra in samma HTML-kod, som du använde när du skapade formuläret till din hemsida i den översta rutan
 5. Klicka på “Save and publish”
 6. För att ändra namnet och/eller bilden på fliken klickar du på “Edit Page” > “Update info” > “Apps” > “Edit Settings” (under “Static HTML: iframe tabs”) och fyller i en lämplig rubrik
Nyhetsbrev med Rulemailer

5 Skapa Automail

Automail är en kraftfull funktion som ger dig möjlighet att skicka automatiska mail till dina medlemmar baserat på deras olika aktiviteter. Automail kan t.ex. vara bra om du vill skicka ett välkomstmail när en ny medlem har anmält sig, och två dagar senare skicka denna ett uppföljningsmail.

 1. Medlemslistor
 2. “Listans namn”
 3. Klicka på ”Automail” under ”LISTALTERNATIV”
 4. Klicka på ”Nytt automail”
 5. Ge automailet ett namn
 6. Välj om automailet ska beröra en speciell målgrupp eller samtliga medlemmar
 7. Välj vad som ska utlösa automailet, t.ex. ”Anmälan”, och när det ska skickas, t.ex. två dagar senare
 8. SKAPA ETT AUTOMAIL OCH REDIGERA INNEHÅLLET
 9. Skapa mailet precis som du skapar ett vanligt kampanjmail

Du kan när som helst uppdatera ditt automatiska mailutskick under fliken Medlemslistor, där du väljer ”Automatutskick” under ”LISTALTERNATIV” i vänsterspalten. Där kan du även kopiera meddelandet och koppla det till en annan medlemslista genom att klicka på ”Kopiera ett automatutskick”.

Du kan även basera ditt automail på olika medlemsfält som t.ex. födelsedag eller senaste orderdatum samt på länkar som medlemmarna klickar på i dina mail.

Nyhetsbrev med Rulemailer

6 A/B-test

A/B-testfunktionen i RuleMailer är utvecklad för att du ska kunna utvärdera vilket innehåll och utformning som ger bäst resultat för just dina målgrupper.

Testa förslagsvis hur dina mottagare reagerar på följande

 • Veckodag – Vilken dag har bäst öppningsfrekvens
 • Tid – Morgon, dag eller kvällstid, vad ger bäst öppningsfrekvens
 • Avsändare – Vilken avsändare ger bäst öppningsfrekvens
 • Texter / Innehåll – Vad påverkar klickfrekvensen
 • Knappar – Vilka formuleringar ger bäst klickfrekvens
 • Personifieringar – Testa att fläta in förnamn och personligt innehåll (även i ämnesraden)
 • Erbjudanden – Vilka erbjudanden ger högst klickfrekvens
 • Ämnesrad / Pre-header – Vilken ämnesrad och pre-header ger bäst öppningsgrad

Det är enkelt att komma igång med A/B-testningen. Följ dessa enkla och kom igång direkt.
Börja med att skapa en ny kampanj precis som vanligt. Se bild här till höger.

 1. Klicka på Avancerade inställningar + (längst ner när du skapar ny kampanj)
 2. Kryssa i checkboxen “Gör ett A/B-test”
 3. Ställ in hur stor del av mottagarna som ska få testet, testets tid, samt hur vinnaren ska utses. (Baserat på flest öppnade eller högst antal klick)
 4. Fortsätt att skapa mailet precis som vanligt (du skapar fler testversioner senare)

Nyhetsbrev med Rulemailer

Den enda skillnaden när du använder A/B-testfunktionen är en extra ruta där du döper mailet (för att senare kunna hålla koll på de olika versionerna du vill testa). Se bild till höger.
När du namngett den här första versionen fortsätter du och skapar mailet som vanligt. Det är inte förrän i steget efter förhandsgranskningen som du sedan ser de olika versionerna samt får möjlighet att lägga till fler testmail.

Nyhetsbrev med Rulemailer

Nu när du skapat ditt första mail och gått igenom alla steg samt klickat på “nästa” efter förhandsgranskningen så kommer du till sidan där du ser inställningarna för A/B-testet och en översikt på de olika versioner av mail du vill testa.
Härifrån skapar du nya mail. Antingen kopierar du det mail du just byggt (om du t.ex bara vill ändra ämnesrad) eller skapar ett helt nytt. Se bild till höger

Nyhetsbrev med Rulemailer

När du gjort klart testversion nummer två och återigen landar i översiktsläget är det dags att skicka ut mailen. Klicka då på knappen som heter “schemalägg” i den övre kanten och välj när du vill skicka ut din kampanj. Se bild till höger

 1. Direkt (väljer du detta alternativ går det ut direkt)
 2. På ett visst datum
 3. Återkommande.

Nyhetsbrev med Rulemailer

När kampanjen skickats ut kommer du se en ny statistik presenterad under den normala. Det är den statistik som visar hur dina olika testversioner presterar. Den är separerad i öppningar och klick samt representerad i olika färger för de olika mailutskicken. Din kampanj kommer ligga som “pausad” medan testet pågår och sedan går den vinnande versionen ut till resterande mottagare när testtiden gått ut. Se bild till höger.

Nyhetsbrev med Rulemailer

7 Koppling till e-handelssystem

RuleMailer kan smidigt integreras mot ett flertal etablerade e-handelssystem.
För närvarande har vi färdiga lösningar bland annat till:

 1. MAGENTO
 2. EDGE
 3. SILK

Har du en annan plattform, så har vi säkert en koppling till den med, kolla med oss.

7.1 Magento

Vår magentoplugin hittar du på Magento Connect härEfter att du har installerat den och loggat in i Magentos admingränssnitt.
1. Klicka längst uppe till höger på “System”
2. Klicka på “Configuration” längst ner i dropdown-menyn

Nyhetsbrev via RuleMailer - Magento - Steg 1

Klicka sedan på “Rulemailer” i den vänstra menyn.

1. Klistra in din API nyckel du fått från RuleMailer i fältet API KEY.
2. Välj vilken lista i RuleMailer som ska ta emot användarna från din webbshop.

Grattis, nu är det färdigt.
När de här inställningarna är gjorda kommer användare som väljer att ta emot ditt nyhetsbrev automatiskt föras över till mottagarlistan i RuleMailer.

Har du ytterligare fält med information från webbshoppen som ni vill skicka med in i RuleMailer?
Då lägger du helt enkelt till nya medlemsfält ( 2.1 Lägg till nytt medlemsfält ) och döper fältet till exakt samma namn som i webbshoppen.
Den informationen förs då över automatiskt tillsammans med e-postadressen när användaren anmäler sig för att ta emot nyhetsbrev.
Det finns ingen begränsning i antal fält. Så länge man “mappar upp” nya medlemsfält med rätt namn kommer all information följa med.

7.2 Silk

Det enda du behöver göra i SILK är att logga in och aktivera RuleMailer pluginnen. Du behöver en API-nyckel som du får av din kontaktperson hos oss.
Silk e-handel nyhetsbrevNär väl kopplingen är på plats, kan du både börja skicka snygga “Cart abandonment” -mail, orderbekräftelser samt leveranskvitton till dina kunder.

8 Lathund

8.1 Skapa Medlemslista

 1. Medlemslistor
 2. NY LISTA
 3. Namnge listan
 4. SPARA

8.2 Uppdatera medlemslista

 1. Medlemslistor
 2. Välj önskad lista
 3. Välj t.ex. ”Inställningar” under menyn ”LISTALTERNATIV”

8.3 Medlemsfält

 1. Medlemslistor
 2. Välj önskad lista
 3. Medlemsfält
 4. Nytt medlemsfält
 5. Ge namn åt medlemsfältet
 6. NYTT MEDLEMSFÄLT

8.4 Importera medlemmar

 1. Medlemslistor
 2. Välj önskad lista
 3. Välj alternativet ”Importera” under menyn ”MEDLEMMAR”
 4. Uppladdning
 5. Välj fil
 6. NÄSTA

eller

 1. Medlemslistor
 2. Välj önskad lista
 3. Välj ”Importera” under menyn ”MEDLEMMAR”
 4. Klipp och klistra in
 5. Skriv e-postadressen och eventuell medlemsdata med rätt separationstecken
 6. NÄSTA

8.5 Målgrupp

 1. Medlemslistor
 2. Namnge ny lista eller välj befintlig lista
 3. Välj alternativet ”Målgrupp” under menyn ”MEDLEMMAR”
 4. Ny målgrupp
 5. Ge namn
 6. Matcha mot alla eller någon regel
 7. Ny regel
 8. Välj regel/regler
 9. NY MÅLGRUPP

8.6 Sök medlem

Använd förstoringsglaset högst upp till höger och sök på e-postadress

eller

 1. Medlemslistor
 2. Välj ”Visa” under menyn ”MEDLEMMAR”
 3. ”Klicka här för att filtrera medlemmar”
 4. Välj lista
 5. Välj regel
 6. LÄGG TILL FILTER

8.7 Kampanjer

 1. Kampanjer
 2. NY KAMPANJ
 3. Namnge kampanjen
 4. Välj lista
 5. SKAPA KAMPANJEN
 6. Nytt mail
 7. Namnge kampanjen
 8. Skriv e-postadress
 9. NÄSTA
 10. Välj mall
 11. NÄSTA
 12. Ge rubrik
 13. Editera HTML-version: ÖPPNA NYHETSBREVET I MAILBYGGAREN
 14. Klicka i mallen och editera
 15. UPPDATERA eller SPARA
 16. Editera text-versionen
 17. NÄSTA
 18. Förhandsgranska
 19. Utkast per mail eller visa på skärm
 20. SKICKA UTKAST
 21. NÄSTA
 22. Schemalägg
 23. SPARA

8.8 Automail

 1. Medlemslistor
 2. Välj lista
 3. Välj ”Automail” under menyn ”LISTALTERNATIV”
 4. NYTT AUTOMAIL
 5. Ge namn
 6. Bestäm eventuell målgrupp
 7. Välj vad som triggar automailet och när det ska skickas
 8. SKAPA ETT AUTOMAIL OCH REDIGERA INNEHÅLLET
 9. Nytt mail
 10. Ge namn och E-postadress
 11. NÄSTA
 12. Följ stegen för att skapa automailet