Vinnova väljer innovativt Rule-projekt

Vinnova
Vinnova väljer innovativt Rule-projekt

Vinnova väljer Rule’s forskningsprojekt som ett av 63 som får finansiering i Forska & Väx-programmet.

Projektet handlar om  strategi och teknik med fokus på djupare analys och maskininlärning.

”Det här är ett naturligt steg i vår långsiktiga strategi att underlätta för våra kunder att extrahera mönster och trender, som sedan kan användas till smart, relevant och skräddarsydd kommunikation och marknadsföring”, berättar Sam Jahanfar, VD.

Källa: Vinnova

Share this article
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Driv engagemang och tillväxt genom smart kommunikation

Reach more customers and boost conversions with SMS

Did you know that SMS-marketing is the most effective way to reach your customers? Over 90% of SMS messages are read within 3 minutes of …

Read More

Soon we will open the gates for Journey Builder

We will soon update Rule with the opportunity to explore our new platform addition: Journey Builder. The platform’s advanced technology allows you to personalize and …

Read More
magento integration

Rule och Magento integration uppdatering

Personalisera integrationen mellan din Magento butik och Rule Arbeta ännu mer flexibelt med kunddata och få full frihet över vilken data som skickas in till …

Read More

Få en kostnadsfri demo av Rule

Upptäck hur du kan öka digitalt engagemang och tillväxt i en personlig genomgång av Rule.

Explore Rule free for 30 days, without even having to register a debit card.

Discover how you, with the help of Rule and smart communication, can drive growth through increased engagement. We’re here to help you get started!

 

  • Pre-made templates and free test emails
  • Try our features in your own pace
  • No lock-in period or hidden extra fees
  • Choose from our flexible subscriptions

 

Get a personal demo of Rule

Discover how you can increase digital engagement and growth in a personal demo of our platform.

Utforska Rule gratis i 30 dagar, utan att ens behöva registrera ett betalkort.

Upptäck hur du med hjälp av Rule och smart kommunikation, kan driva tillväxt genom ökat engagemang. Vi hjälper dig att komma igång!

 

  • Färdiga mallar och gratis testutskick
  • Utforska alla våra funktioner i lugn och ro
  • Ingen bindningstid eller dolda extra avgifter
  • Välj sedan bland våra flexibla abonnemang