fbpx

Marknadsundersökning: En väg till insikter och framgång

För att kunna fatta välgrundade affärsbeslut och anpassa din marknadsföringsstrategi efter kundernas behov är det avgörande att ha relevant och aktuell information för dina kunder att ta del av. En marknadsundersökning är ett kraftfullt verktyg som ger dig insikter om marknaden, kundernas preferenser och konkurrenternas aktiviteter. Men hur gör man en lyckad marknadsundersökning? I det här blogginlägget kommer vi att titta närmare på vad en marknadsundersökning är, hur den genomförs och vilken roll den spelar för företagets framgång.

Happy

Vad är en marknadsundersökning?

En marknadsundersökning är en systematisk process för att samla in, analysera och tolka data om en specifik marknad, produkt eller kundsegment. Syftet är att få en djupare förståelse för kundernas beteenden, preferenser, behov och attityder samt att identifiera trender och möjligheter på marknaden. Genom att använda olika metoder och verktyg kan du samla in kvantitativ och kvalitativ information för att få en heltäckande bild av din målmarknad. Med den informationen kan du sen segmentera din data inne i Rule och således skapa unik och personaliserad kommunikation mot dina kunder.

Hur gör man en marknadsundersökning?

 1. Definiera ditt syfte: Innan du börjar med en marknadsundersökning är det viktigt att tydligt definiera ditt syfte och de specifika frågor du vill ha svar på. Är det att mäta kundnöjdhet, utforska nya marknader eller utvärdera konkurrenterna?
 2. Utforma en undersökningsplan: Skapa en strukturerad plan som inkluderar forskningsmetoder, datainsamlingsverktyg, urvalsmetoder för respondenter och tidsramar. Det är viktigt att ha en tydlig och realistisk plan för att uppnå dina forskningsmål.
 3. Välj rätt metod: Det finns olika metoder för att genomföra en marknadsundersökning, inklusive enkäter, intervjuer, observationer och fokusgrupper. Välj den metod som bäst passar dina behov och målgruppens karaktär.
 4. Formulera frågor: Utforma relevanta och välstrukturerade frågor som samlar in den information du behöver. Var tydlig och undvik ledande frågor som kan påverka resultaten. Det finns många resurser och mallar tillgängliga för att hjälpa dig att skapa effektiva frågor.
 5. Samla in data: Implementera din undersökningsplan och samla in data från dina respondenter. Var noggrann med att följa sekretessregler och etiska riktlinjer för datainsamling. 
 6. Analysera och tolka resultaten: Använd statistiska verktyg och analytiska metoder för att bearbeta och tolka insamlade data. Identifiera trender, mönster och signifikanta insikter som kan påverka dina strategiska beslut.
 7. Dra slutsatser och vidta åtgärder: Baserat på resultaten av marknadsundersökningen kan du dra relevanta slutsatser och fatta informerade beslut. Identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot på marknaden och utveckla strategier för att maximera framgången för ditt företag. 
marknadsundersökning stock

Vad är syftet med en marknadsundersökning?

En marknadsundersökning har flera syften och fördelar för företag:

 • Förstå kundernas behov: Genom att genomföra en marknadsundersökning kan du få insikt i kundernas preferenser, behov och beteenden. Det hjälper dig att skapa produkter och tjänster som bättre motsvarar deras förväntningar och ökar chanserna att bygga långsiktiga kundrelationer.
 • Identifiera marknadstrender: Genom att undersöka marknaden kan du identifiera trender, förändringar och nya möjligheter. Det hjälper dig att vara proaktiv och anpassa din strategi för att utnyttja dessa trender och ligga steget före konkurrenterna.
 • Utvärdera konkurrensen: En marknadsundersökning ger dig insikt om konkurrenternas styrkor, svagheter och marknadsposition. Det hjälper dig att utveckla differentierade strategier och identifiera konkurrensfördelar för att stärka din position på marknaden.
 • Minska osäkerhet: Genom att samla in data och analysera marknaden kan du minska osäkerheten i dina affärsbeslut. Det ger dig ett faktiskt underlag att basera dina strategiska beslut på och minskar risken för att fatta felaktiga beslut.

En effektiv marknadsundersökning bör inkludera följande komponenter:

 1. Tydligt definierade forskningsmål och frågeställningar.
 2. En välstrukturerad undersökningsplan med tydliga metoder, urval och tidsramar.
 3. Effektiva datainsamlingsverktyg och tekniker som enkäter, intervjuer eller observationer.
 4. En noggrann och representativ urvalsgrupp eller respondentgrupp.
 5. Relevanta och välformulerade frågor som samlar in den önskade informationen.
 6. En analys av insamlade data med hjälp av statistiska verktyg och metoder.
 7. Slutsatser och rekommendationer baserade på de erhållna resultaten.
 8. Hur kan man göra en marknadsundersökning?
Rule marknadsundersökning

Olika typer av marknadsundersökning

Det finns självklart flera sätt att göra en marknadsundersökning på. Några av dessa är:

 • Enkäter: Skicka ut enkäter till målgruppen via post, e-post eller digitala plattformar. Det kan vara både kvantitativa enkäter med flervalsfrågor och kvalitativa enkäter med öppna frågor.
 • Intervjuer: Genomför personliga eller telefonintervjuer med respondenter för att få djupare insikter och förståelse för deras åsikter och uppfattningar.
 • Observationer: Genom att observera kundernas beteenden och interaktioner kan du samla in data om deras preferenser, köpmönster och produktanvändning. Det kan vara genom direktobservation i fysiska butiker eller via digitala kanaler.
 • Fokusgrupper: Organisera fokusgruppsdiskussioner med en grupp potentiella kunder för att samla in åsikter, feedback och idéer. Detta ger dig möjlighet att få insikt i deras tankar och känslor kring produkter eller tjänster.
 • Sekundärdata: Använd befintliga data och forskning som redan finns tillgänglig. Det kan vara branschrapporter, tidningsartiklar, statistiska databaser eller interna företagsdata.
 • Onlineundersökningar: Genom att använda digitala plattformar och verktyg kan du enkelt distribuera enkäter och samla in data online. Det ger dig möjlighet att nå en bred målgrupp och snabbt samla in stora mängder data.

Det är viktigt att välja den metod som passar bäst för dina forskningsmål, målgruppens karaktär och tillgängliga resurser. Kombinera gärna olika metoder för att få en mer heltäckande bild.

Bygg kundlojalitet och öka engagemanget

En marknadsundersökning är en värdefull process som ger dig insikt i marknaden, kundernas behov och konkurrenternas aktiviteter. Genom att noggrant planera och genomföra en marknadsundersökning kan du fatta mer informerade affärsbeslut och anpassa din marknadsföringsstrategi för att maximera framgången för ditt företag. Användningen av olika forskningsmetoder som enkäter, intervjuer, observationer och fokusgrupper kan ge dig en djupare förståelse för kundernas åsikter och preferenser. Genom att analysera och tolka insamlad data kan du dra slutsatser och vidta åtgärder som kommer leda till större kundlojalitet och ökad försäljning. 

Vill du veta mer om digital marknadsföring och hur du kommer igång? Boka en kostnadsfri demo med oss, så hjälper vi dig!

Share this article

Testa Rule kostnadsfritt!

Kom igång gratis och lär dig plattformen på nolltid. Bli en riktig Ruler redan idag! Vill du istället ha en genomgång av plattformen? Boka då en kostnadsfri demo!

nyhetsbrev, newsletter
RCS meddelanden

RCS meddelande – Allt du behöver veta

Ryktet säger att Apple förväntas snart lansera stöd för RCS (Rich Communication Services) i sin nya iOS-uppdatering, vilket innebär en betydande utveckling inom mobilkommunikation. RCS ...
Read More
kundresan

Vad är kundresan?

Kundresan, eller ”customer journey” på engelska, är den process som en kund går igenom från första kontakt med ett företag eller en produkt till dess ...
Read More
segment

Effektiv kundsegmentering – så definierar du ditt kundsegment

I dag är kundsegmentering ett oumbärligt verktyg för företag som vill optimera sina marknadsföringsstrategier och förbättra kundupplevelsen. Genom att förstå och analysera olika kundsegment kan ...
Read More

Explore Rule Free, without even having to register a debit card.

Discover how you, with the help of Rule and smart communication, can drive growth through increased engagement. 

 

 • Pre-made templates and free emails
 • Try our features in your own pace
 • No lock-in period or hidden extra fees

Get a personal demo of Rule

Discover how you can increase digital engagement and growth in a personal demo of our platform.

Kom igång och använd Rule Free helt gratis, på obegränsad tid.

Upptäck hur du med hjälp av Rule och smart kommunikation, kan driva tillväxt genom ökat engagemang. 

 

 • Färdiga mallar och gratis mailutskick
 • Utforska alla våra funktioner i lugn och ro
 • Ingen bindningstid eller dolda extraavgifter

Få en kostnadsfri demo av Rule

Upptäck hur du kan öka digitalt engagemang och tillväxt i en personlig genomgång av Rule.