Segmentering i din marknadsföring: En guide till effektiv e-postmarknadsföring

Segmentering är en viktig del inom marknadsföring som kan hjälpa företag att nå rätt målgrupp, med rätt budskap, vid rätt tidpunkt. Segmentering handlar om att dela upp din kundbas i olika segment, baserat på specifika egenskaper eller beteenden, och anpassa din marknadsföring efter varje segment. Genom att använda segmentering i din e-postmarknadsföring ökar du chansen att få dina budskap att nå fram till mottagaren. I denna artikel kommer vi att utforska vad segmentering är och varför det är viktigt, samt ge exempel på hur du kan använda segmentering för att optimera din marknadsföring.

Vad är segmentering?

Segmentering innebär att dela upp din kundbas i mindre, definierade grupper, eller segment, baserat på gemensamma egenskaper eller beteenden. Dessa egenskaper kan vara demografiska, som ålder, kön, geografisk plats eller inkomstnivå, eller beteendemässiga, som köphistorik, intressen, preferenser eller beteenden på din webbplats. Genom att segmentera din kundbas kan du skapa mer relevanta och anpassade marknadsföringskampanjer för varje segment, vilket kan leda till högre engagemang och bättre resultat.

Segmentering

Varför är segmentering viktigt?

Segmentering är viktigt av flera skäl. För det första ger det dig en möjlighet för dig att skapa mer personliga och anpassade kampanjer som är mer relevanta för dina kunder. När du skickar meddelanden som är anpassade efter varje segment, är det mer sannolikt att de uppfattas som relevant information, snarare än generiska meddelanden. Detta ökar således intresset och responsen från dina kunder. 

För det andra kan segmentering hjälpa dig att spara tid och resurser genom att fokusera på de mest lönsamma och intressanta segmenten. Genom att identifiera de segment som har högst sannolikhet att konvertera eller har störst potential att bli lojala kunder, kan du optimera din marknadsföringsbudget och dina resurser för att maximera avkastningen på investeringen (ROI)

Exempel på segmentering

Det finns olika sätt att segmentera din marknad på och vad som fungerar bäst beror på din bransch, dina produkter eller tjänster och din målgrupp. Här är några exempel på olika segmenteringskriterier:

Demografisk segmentering

Demografisk segmentering innebär att du segmenterar din marknad baserat på demografiska faktorer som ålder, kön, inkomst, utbildning och familjestatus. Till exempel kan du rikta din marknadsföring mot en yngre målgrupp om du säljer produkter som är mer relevanta för den åldersgruppen, eller anpassa din marknadsföring för att passa olika inkomstnivåer.

Geografisk segmentering

Dela in din marknad baserat på geografiska faktorer som geografisk plats, land, region, stad eller postnummer. Till exempel kan du anpassa din marknadsföring för olika regioner eller städer baserat på kulturella, språkliga eller geografiska skillnader. Om du till exempel säljer kläder, kan du anpassa din marknadsföring för olika säsonger eller klimatzoner.

Beteendemässig segmentering

Detta innebär att segmentera din marknad baserat på kundernas beteenden, såsom köpbeteende, lojalitet, intresse för produkter eller engagemang i tidigare marknadsföringskampanjer. Till exempel kan du skapa segment baserat på tidigare köpvanor, som frekventa kunder, återkommande kunder eller inaktiva kunder, och anpassa din marknadsföring för att uppmuntra ytterligare köp eller återaktivering av inaktiva kunder.

Psykografisk segmentering

Psykografisk segmentering innebär att du segmenterar din marknad baserat på kundernas livsstil, värderingar, personlighet eller intressen. Till exempel kan du skapa segment baserat på olika livsstilsgrupper, såsom miljömedvetna kunder, hälsomedvetna kunder eller teknikentusiaster, och anpassa din marknadsföring för att tilltala dessa olika segment.

Kundsegmentering

Detta innebär att segmentera din befintliga kundbas baserat på olika kriterier för att förstå deras behov, preferenser och beteenden. Genom att segmentera dina befintliga kunder kan du skapa mer riktad och personlig marknadsföring för att öka kundlojaliteten och uppmuntra till fler  köp. Exempelvis  kan du segmentera dina kunder baserat på deras köpvanor, preferenser eller geografiska platser och skicka anpassade e-postmeddelanden eller erbjudanden baserat på dessa segment.

Segmentering epost

Hur implementerar man segmentering i e-postmarknadsföring?

E-postmarknadsföring och SMS är två  av de mest effektiva kanalerna för att nå dina kunder direkt och personligen. Genom att använda Rules segmenteringsverktyg till din e-postmarknadsföring och SMS, kan du anpassa dina meddelanden för att vara mer relevanta, engagerande och hos dina kunder. Här är några saker som segmentering i Rule kan hjälpa dig med: 

 1. Samla in relevant data: För att kunna segmentera dina e-postlistor, behöver du ha tillgång till relevant data om dina kunder. Det kan vara data som demografi, köpvanor, intressen, beteenden eller annan relevant information. Du kan samla in denna data genom att använda olika metoder som att inkludera frågor i dina opt-in-formulär, genomföra enkäter, analysera befintliga kunddata eller använda spårningstekniker på din webbplats eller i dina e-postmeddelanden. 

 2. Analysera och segmentera data i Rule: När du har samlat in tillräckligt med data kan du enkelt importera den datan till Rule och segmentera dina kunder baserat på den insamlade data. I Rule kan du sedan segmentera dina kunder enligt de kriterier du har valt som demografi, geografi, beteende eller intressen. 

 3. Skapa anpassade e-postmeddelanden: När du har segmenterat dina kunder i Rule, kan du skapa anpassade nyhetsbrev för varje segment. Anpassa innehållet, budskapet och erbjudanden i dina e-postutskick baserat på de specifika behov, preferenser och beteenden som är relevanta för varje segment. Om du har ett segment av kunder som är intresserade av fitnessprodukter, kan du exempelvis skicka e-postmeddelanden med träningsrelaterat innehåll och erbjudanden till dem. Detta gör att dina e-postmeddelanden blir mer relevanta och engagerande för dina kunder vilket ökar chansen att de öppnar, läser och agerar på dina e-postmeddelanden.

 4. Testa och optimera: Det är viktigt att kontinuerligt testa och optimera dina segment och e-postutskick för att se vad som fungerar bäst för dina kunder. I Rule kan du testa olika segmenteringar, innehåll och erbjudanden för att se vilka som ger bäst resultat. Detta kan du göra bland annat genom vår funktion för AB-testning. Även vår integration till Google Analytics kan hjälpa dig att spåra och analysera dina kampanjer. I Rule kan du dessutom se all statistik för dina kampanjer i realtid inne i Rule-appen. Detta kan hjälpa dig att förbättra din e-postmarknadsföring över tid och optimera din ROI.
segmentering

Fördelar med segmentering inom marknadsföring

Segmentering inom marknadsföring och e-postmarknadsföring kan ge flera fördelar för ditt företag. Och för att avsluta  Här är några av de viktigaste fördelarna:

 1. Bättre kundförståelse: Genom att segmentera din marknad och dina e-postlistor får du en djupare förståelse för dina kunder och deras behov, preferenser och beteenden. Detta gör att du kan skapa mer relevanta och engagerande marknadsföringskampanjer som bättre tilltalar dina kunder och ökar chansen att de agerar på dina erbjudanden.

 2. Ökad kundlojalitet: Genom att skapa mer personlig och relevant marknadsföring kan du öka kundlojaliteten. När dina kunder känner att du förstår deras behov och preferenser, kommer de att vara mer benägna att förbli  lojala och göra fler köp hos dig.

 3. Högre konverteringsgrad: Anpassade e-postmeddelanden som är relevanta för dina kunders intressen och beteenden, leder oftast  till högre konverteringsgrad. När dina kunder känner att de får erbjudanden och innehåll som är relevanta för just dem, kommer de att vara mer benägna att agera, som att klicka på länkar, göra köp eller utföra önskade åtgärder.

 4. Minskat kundbortfall: Genom att använda dig av segmentering och personalisering i din marknadsföring kan du minska risken för att dina kunder avregistrerar sig eller slutar interagera med dina e-postutskick. Om du levererar relevant och intressant innehåll, kommer  du behålla dina kunder längre och således minska kundbortfall.

 5. Effektivare marknadsföring: Med segmentering i din marknadsföring och e-postmarknadsföring kan du undvika att skicka irrelevant innehåll till dina kunder, vilket skulle kunna  irritera dem och leda till att de avregistrerar sig eller inte öppnar dina e-postmeddelanden. När du skapar mer relevanta och anpassade kampanjer  förbättrar du effektiviteten i din marknadsföring och får bättre resultat.
varför använda e-postmarknadsföring

Börja segmentera med Rule!

Möjligheterna med segmentering är oändliga och det finns som sagt många sätt att använda sig av segmentering på. Nu lämnar vi över till dig att utforska dem själv! Börja briljera med din marknadsföring med hjälp av segmentering i Rule, redan idag! Är du inte redan kund i Rule? Boka då en kostnadsfri demo!

Share this article

Testa Rule kostnadsfritt!

Kom igång gratis och lär dig plattformen på nolltid. Bli en riktig Ruler redan idag! Vill du istället ha en genomgång av plattformen? Boka då en kostnadsfri demo!

nyhetsbrev, newsletter
Black friday checklista

Black Friday och Cyber Monday checklista

Black Friday, som efter köphelgens slut övergår till Cyber Monday, har blivit årets höjdpunkt för e-handlare. Trycket ökar från alla håll vilket sätter företag på ...
Read More
SINGLES DAY

Singles Day – 7 tips för lyckad e-postmarknadsföring

Singles Day, som ursprungligen kommer från Kina, har blivit en global shoppingfest för singlar som äger rum den 11 november varje år. Det är ett ...
Read More
BF 2

Lyckad e-postmarknadsföring under Black Friday

För återförsäljare är Black Friday ett av de, om inte det största försäljningseventet under året. Det finns möjlighet att gottgöra för förlorade intäkter som många ...
Read More

Explore Rule Free, without even having to register a debit card.

Discover how you, with the help of Rule and smart communication, can drive growth through increased engagement. 

 

 • Pre-made templates and free emails
 • Try our features in your own pace
 • No lock-in period or hidden extra fees

Get a personal demo of Rule

Discover how you can increase digital engagement and growth in a personal demo of our platform.

Kom igång och använd Rule Free helt gratis, på obegränsad tid.

Upptäck hur du med hjälp av Rule och smart kommunikation, kan driva tillväxt genom ökat engagemang. 

 

 • Färdiga mallar och gratis mailutskick
 • Utforska alla våra funktioner i lugn och ro
 • Ingen bindningstid eller dolda extraavgifter

Få en kostnadsfri demo av Rule

Upptäck hur du kan öka digitalt engagemang och tillväxt i en personlig genomgång av Rule.