Multikonton i Rule

Under våren så lanserade Rule Communication möjligheten att ha multikonton i sin plattform. Det innebär ett mycket användbart tillägg för många av våra kunder som nu får möjligheten att separera sin verksamhet efter behov.

 

Många av våra kunder som exempelvis är aktiva inom retail har ofta olika avdelningar med olika kommunikationsbehov. För dessa så innebär multikonton bl.a. möjligheter att särskilja och administrera exempelvis olika varumärken, underlätta för brand managers, använda sig av unika avsändare för kampanjer etc.

För våra byråkunder så är detta även en mycket nyttigt tillägg för deras egna kunder/varumärken. Främst så breddar man sitt eget erbjudande. Men i och med underkonton så kan tjänster som grafik, copy och annat innehåll administreras separat för varje projekt och/eller kund.

Det är även många av våra internationella kunder som också använder sig av underkonton för deras dotterbolag med verksamhet utomlands. På så sätt kan respektive marknad agera enskilt men om behovet finns så kan t.ex. huvudkontoret i Stockholm fördela kundlistor och material direkt via Rule.

 

Önskar ni veta mera om sk underkonton/multikonton och hur det skulle fungera för er verksamhet kontakta oss via [email protected] så hjälper vi er.

 

Med vänliga hälsningar,

Rule Communication

By | 2016-07-01T11:46:53+00:00 June 30th, 2016|Categories: Digital Marknadsföring, Utveckling|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment