KTH-student hjälper till att skapa individanpassad lösning

simon1Simon Österman läser till civilingenjör i datateknik på KTH och har nyligen startat sitt examensarbete på Rule Communication. Projektet handlar om att hjälpa personer med kognitiva nedsättningar att enklare kunna ta del av mailutskick och finansieras av Post- och telestyrelsen (PTS). Rule Communication var en av 14 vinnare i en innovationstävling där fokus ligger på att hjälpa funktionsnedsatta att enklare ta del av digitala medieformer. Kontakten med Rule Communication initierades i mitten av december och Simon gör just nu sin första vecka på kontoret. Under den första veckan har arbetet mest handlat om researcharbete och kartläggning av området.
[blockquote]Hittills har jag letat information och försökt få en bättre inblick i forskningen på området. Det kommer ge oerhört mycket när jag senare får möjlighet att intervjua potentiella slutanvändare.[/blockquote]
Projektet löper över 18 månader och går ut på att skapa individanpassade gränssnitt där slutanvändaren ska kunna ta del av mailutskick baserat på dennes egna preferenser. Det handlar om att kunna läsa mail trots kognitiva nedsättningar såsom autism, asperger, synnedsättning, etc. De som använder applikationen för sina mailutskick ska även i gränssnittet lätt kunna ställa in vilken version mailet ska skickas i, till exempel “lättläst” och “ljudfil”.

Det inledande arbetet kommer handla om att undersöka området tillsammans med Fungerande medier som bedriver projektet Begripsam. Tillsammans med projektet Begripsam ska det först anordnas workshops och senare även fokusgruppsintervjuer där respondenter får testa en första prototyp av applikationen.

Simon tycker att det kommer bli kul att undersöka området och samla in information för att se vad för alternativ som finns på marknaden och hur man kan förbättra det.

[blockquote]Idag skickas det stora mängder av information via många olika kanaler utan att ta hänsyn till de med funktionsnedsättning så projektet ligger verkligen rätt i tiden. Det jag läst än så länge tyder på att det behövs mer forskning och kunskap i ämnet.[/blockquote]

Läs också: Rule Communication ska göra digital information mer lättillgänglig (pressmeddelande)

Av: Elias Hemmilä

About the Author:

Leave A Comment