Förbättra din konvertering med A/B-tester

Genom att testa dig fram till vad som fungerar bäst för just din målgrupp kan du öka konverteringen och maximera utfallet i dina kampanjer och nyhetsbrev. Vi vill hjälpa dig att komma igång  men först måste vi reda ut vad ett A/B-test faktiskt är och hur det fungerar.

Statistik A/B-test

Ett A/B-test innebär att man testar två versioner av en kampanj mot en slumpvald del av målgruppen för att avgöra vilken version som konverterar bäst. Inom e-postmarknadsföringen handlar det oftast om vilken version som har bäst öppningsgrad eller flest klick. Istället för att chansa på vilken ämnesrad som får mottagarna att öppna mailet kan man testa ett antal olika på en mindre grupp och låta den vinnande versionen gå ut skarpt till resterande mottagare. Det som gör A/B-testet så kraftfullt är att du testar dig fram till det bästa utfallet hos just din målgrupp. Inga tips, råd, undersökningar  eller branschstatistik kan mäta sig mot de faktiska svar som ett A/B-test kommer ge dig.

Dina A/B-tester kommer ge störst effekt om du lägger upp en långsiktig plan och testar dig fram bit för bit. Sedan är det viktigt att ta tillvara på resultaten och använda dem i framtida kampanjer. När man precis tagit sig tiden att skapa ett nyhetsbrev kan det kännas överväldigande att dessutom börja fundera på A/B-tester.  För att underlätta och hjälpa dig komma igång har vi därför listat de vanligaste faktorerna som effektivt kan testas i e-postkampanjer.

Optimera dina kampanjer genom att testa

  • Veckodagar – Vilken dag har bäst öppningsfrekvens
  • Tider – Morgon, dag eller kvällstid, vad ger bäst öppningsfrekvens
  • Avsändare – Vilken avsändare ger bäst öppningsfrekvens
  • Ämnesrader / Pre-header – Vilken ämnesrad och pre-header ger bäst öppningsgrad
  • Texter / Innehåll / Färger– Vad påverkar klickfrekvensen
  • Knappar – Vilka formuleringar ger bäst klickfrekvens
  • Personifieringar – Prova att fläta in förnamn och personligt innehåll (även i ämnesraden)
  • Erbjudanden – Vilka erbjudanden ger högst klickfrekvens

– Lägg upp en plan. Vad ska testas och i vilken ordning.
– Bestäm om resultatet ska mätas i flest antal öppningar eller klick.
– Testa en sak i taget och upprepa testet för att säkerställa utfallet.

A/B-testa dina epostkampanjer i RuleMailer

I RuleMailer har alla användare tillgång till vår funktion för A/B-tester. Du bestämmer enkelt hur stor del av mottagarna som ska ingå i testgruppen, hur lång tid testet ska ta samt vad som utser vinnaren, bäst öppnings- eller klickfrekvens. Det tar inte mer än några sekunder att ställa in. Lycka till!

A/B-testa dina kampanjer i RuleMailer

Mer information kring hur du använder funktionen för A/B test i Rulemailer hittar du här i vår manual.

Av: Sebastian Müller

About the Author:

Leave A Comment