First impressions last

I förra veckan hade vi det stora nöjet att ta en fika med Panagoras alla projektledare och samtidigt diskutera nyhetsbrev ur en e-handelsleverantörs ögon.

Vi kom fram till mycket matnyttigt bland annat tryckte vi på vikten att vara tydlig och direkt i nyhetsbreven. Det resulterade i en utmärkt blogpost på Panagoras blog angående vad du bör tänka på när du skriver dina första rader i nyhetsbrevet.

Nyhetsbrev i mobilen

Nyhetsbrev i mobilen

Läs hela artikeln här »

About the Author:

Leave A Comment