Responsiva nyhetsbrev 2017-01-13T17:15:17+00:00

RESPONSIVA NYHETSBREV

Utnyttja den nya teknologin och skicka responsiva nyhetsbrev

Försäkra dig om att dina prenumeranter kan läsa sina nyhetsbrev även i smartphone och surfplatta

Idag läser mer än hälften av mottagarna sitt nyhetsbrev i en mobil enhet. Vi har alltså gått in i en ny tid där allt mer information tas emot och fler beslut fattas via smartphones och surfplattor. Det ställer nya krav på att nyhetsbrevet kan läsas lika bra i mobilen som på en dator. Genom responsiva, mobilanpassade utskick kan du försäkra dig om att ditt nyhetsbrev ser bra ut – oavsett i vilken enhet det läses.

Vad är responsiva nyhetsbrev?

Responsiva nyhetsbrev är utskick som kan läsas av mottagaren oberoende enhet (dator, smartphone, surfplatta). Det innebär att layouten i nyhetsbrevet anpassas efter vilken plattform och skärmupplösning det läses i. Genom att använda en och samma mall för flera plattformar garderar man sig för att nyhetsbrevet kommer fungera och se bra ut överallt. Skillnaden i skärmstorlek gör effekten stor då ett mobilanpassat nyhetsbrev ger bättre respons när läsaren öppnar det i mobilen.  Allt ifrån bildstorlekar och placeringar till menyer och knappar anpassas för att maximera utfall och konvertering.

Varför du bör utnyttja den nya teknologin

Förbise inte verkligheten

Den främsta anledningen är hur verkligheten ser ut. E-post är inte längre enbart knutet till datorer och det spelar idag stor roll om du har en mobil e-poststrategi eller inte. Läs mer om denna trend och om motiverande statistik i vårt blogginlägg om mobilanpassad e-postmarknadsföring.

Visa dina kunder att du håller dig uppdaterad

Nästan hälften av alla marknadsförare saknar en mobil e-poststrategi. En vanlig ursäkt är att man inte har tid eller att det inte spelar så stor roll. Eftersom landskapet ändrats är responsiva utskick ett sätt att visa dina kunder och mottagare att du håller dig uppdaterad inom denna trend.

Beslutsfattandet sker alltmer mobilt

En annan vanlig ursäkt är att mottagarna ändå läser sina mail på datorn senare. Så är inte längre fallet – vilket innebär att dina utskick måste vara läsbara direkt när de ankommer till mottagarens smartphone eller surfplatta. 64% av alla beslutsfattare läser sina mail i mobilen. Endast 2% av de som öppnar ett mail i mobilen öppnar det igen via en dator.

Gör mailen snygga även i mobil enhet

Se till att knappar, länkar och text förstoras så att de går att läsa i en mobil enhet. Anpassa bredden så att läsaren slipper parera nyhetsbrevet till vänster eller höger. Se till att det är enkelt att trycka på länkar. Se helt enkelt till att det ser riktigt bra ut –80% uppger att de raderar mail som inte ser bra ut när de öppnas i mobilen.