Segmentera utskicken 2017-01-12T15:49:13+00:00

Segmentera och träffa rätt

Låt oss hjälpa dig leverera dina mail till mottagarnas inkorgTa reda på viktig data om dina kunder och använd den för att skicka relevant innehåll

Det viktigaste med att skicka nyhetsbrev är att innehållet i nyhetsbrevet är så pass intressant att mottagaren faktiskt läser det. Som företag gäller det alltså att inte bara skicka nyhetsbrev utan att också se till att mottagare vill läsa dem.

För att lyckas med att få till utskick som mottagare vill läsa handlar mycket om att informationen i nyhetsbreven är relevant för mottagaren. Om informationen inte är tillräckligt relevant riskerar mailet att hamna i skräpposten. Generella nyhetsbrev med bred träffyta ger oftast inte så bra resultat som riktade och personliga nyhetsbrev som erbjuder mottagaren något specifikt. Riktade och personliga utskick leder till ökad kundnöjdhet. Väl segmenterad kunddata leder till att du enkelt kan rikta olika kampanjer mot olika målgrupper istället för att skicka en och samma till alla.

Varför segmentera?

Segmentering är en mycket viktig bit inom all marknadsföring – e-postmarknadsföring är inget undantag. Genom att dela upp marknaden i mindre segment och behandla varje segment individuellt kan du tillfredsställa dess individuella behov.

Importera all information du har om dina kunder och fortsätt med att skapa målgrupper. För att lyckas med att segmentera mottagare behövs specifik information. Informationen kan ha samlats in över tiden genom att ha analyserat statistik från kampanjer, köpbeteenden, data från anmälningar etc.

 

  • En styrka med nyhetsbrev är att allt som prenumeranterna gör i nyhetsbrevet kan återkopplas i form av statistik. Denna statistik kan användas för segmentering så att du kan rikta olika versioner av ditt meddelande till olika grupper. I RuleMailers verktyg kan du enkelt och smidigt skapa regler och taggar för dina målgrupper för att se till att rätt innehåll når rätt mottagare – helt utan krångliga externa system.
    » Läs mer om det här. 

 

Här är några exempel

Efter ort
Om ni vill genomföra ett utskick till personer i en viss ort eller region kan samma meddelande tänkas vara irrelevant för mottagare utanför regionen. Genom att t.ex. ta reda på personens postnummer, är det möjligt att segmentera på ort.

Efter livscykel
Annan typ av segmentering kan göras baserat på kundens förväntade livscykel. Vanligtvis uppskattar man kundens livscykel över en treårsperiod, där 80 procent av köpen sker inom de första tre åren sedan kunden registrerat sig.

Efter behov
Det går även att uppskatta hur kundens behov förändras med tiden. Om företaget säljer barnkläder och en kund köper plagg för en ett-åring, kan de tänkas vara intresserade av plagg för en två-åring ett år senare.

Segmenteringsprocessen fortlöper i takt med att kunder registrerar sig, öppnar nyhetsbreven, klickar på länkar och köper produkter. För varje gång kunden gör något i nyhetsbrevet, uppstår nya möjligheter till segmentering. Genom att analysera öppningar, klick och tidigare köp går det med hjälp av statistikverktyget att skilja ut olika typer av aktiviteter som kan användas för segmentering.

 

  • I RuleMailer segmenterar man med hjälp av målgrupper. Genom att skapa målgrupper baserade på kundernas profiler växer olika typer av kundsegment fram successivt. Segmenteringsprocessen gör det möjligt att successivt skicka ut mer och mer personifierade meddelanden. Då kunden byter vanor, är det enkelt att ta bort kunden från en målgrupp, och flytta till en annan som är mer relevant.
    » Läs mer om det här