Är helgen bäst för att skicka nyhetsbrev?

I takt med att e-postvolymerna i inkorgarna ständigt ökar blir det allt viktigare med bättre planering kring kampanjerna. Under sista kvartalet 2012 ökade e-postvolymerna med 5,4 procent jämfört med samma period året innan.

Detta blogginlägg kommer att presentera färsk statistik som berör varför prenumeranter väljer att registrera sig för att ta emot nyhetsbrev, men även varför prenumeranter väljer att öppna och läsa nyhetsbreven.

Mottagare registrerar sig oftast för att ta del av ett specifikt eller rabatterat erbjudande

Den största motiveringen till att personer registrerar sig för nyhetsbrev är att de vill ta del av ett special- eller rabatterat erbjudande. De två andra stora anledningarna var att ta del av en specifik marknads- eller reklamkampanj samt att personen som registrerar sig är en kund till eller ett fan av organisationen.

[fancy_images width=”600″ height=”333″]
[image title=”Varför registrerar man sig för nyhetsbrev?” caption=”Klicka för större bild”]https://www.rule.se/files/2013/04/Anledningar_registrering.png[/image]
[/fancy_images]

Flesta andelen nyhetsbrev öppnas på helgen, när det skickas som minst

Antalet nyhetsbrev som skickas ut är som högst under arbetsveckan, d.v.s. måndag till fredag, och minskar betydligt under helgen.

[fancy_images width=”600″ height=”298″]
[image title=”När skickas mest nyhetsbrev?” caption=”Klicka för större bild”]https://www.rule.se/files/2013/04/Volym.png[/image]
[/fancy_images]

Dock sker det flesta öppningarna av nyhetsbrev i förhållande till den utskickade volymen under helgen. Omvänt gäller att öppningarna är som minst i mitten av veckan, d.v.s. under onsdag och torsdag.

[fancy_images width=”600″ height=”302″]
[image title=”När skickas mest nyhetsbrev?” caption=”Klicka för större bild”]https://www.rule.se/files/2013/04/Öppningar.png[/image]
[/fancy_images]

Nyhetsbreven öppnas vanligtvis på förmiddagen mellan kl. 8 – 12.

[fancy_images width=”600″ height=”305″]
[image title=”När skickas mest nyhetsbrev?” caption=”Klicka för större bild”]https://www.rule.se/files/2013/04/Daglig-presetation.png[/image]
[/fancy_images]

Andelen öppningar och klick som sker inom en dag efter avsändning har varit konsekvent sedan 2010 med marginell ökning. Anledningen kan bero på att fler personer läser nyhetsbrev i mobilen.

[fancy_images width=”600″ height=”306″]
[image title=”När skickas mest nyhetsbrev?” caption=”Klicka för större bild”]https://www.rule.se/files/2013/04/Öppningar-och-klick.png[/image]
[/fancy_images]

Mottagare vill oftast ta emot nyhetsbrev från specifika avsändare

Den största anledningen till varför nyhetsbreven öppnas berodde på att de var intresserade av ett erbjudande från det specifika företaget. Efter kom vad som står i ämnesraden och vad erbjudandet gäller. Endast en liten andel tog hänsyn till nyhetsbrevets längd när de beslutade om de skulle öppna eller inte.

[fancy_images width=”600″ height=”334″]
[image title=”När skickas mest nyhetsbrev?” caption=”Klicka för större bild”]https://www.rule.se/files/2013/04/anledningar_öppna.png[/image]
[/fancy_images]

Källor:

Adweek

Chadwick Martin Bailey

About the Author:

Leave A Comment