Toyota nyhetsbrev

Toyota Material Handling ska genomföra en telefonkampanj bland deras befintliga kunder. Efter samtalet får kunden ett mail. Tidigare skötte Toyota detta manuellt, men nu skötes det per automatik med RuleMailer istället. Detta medför att en enorm tidsvinst.