Användarcentrerad framtagning av tillgängligt kommunikationssystem (Android + HTML5)

Idag skickas och publiceras det stora mängder av information via många olika kanaler (epost, SMS, sociala medier, webb, m.m.) utan att ta hänsyn till tillgänglighet. Det finns förvisso många hjälpmedel och produkter som i efterhand kan göra informationen mer tillgänglig hos en användare med funktionsnedsättning. Men det finns enorma fördelar om innehållet redan från början är förberett för interaktion med olika modaliteter – i linje med Design för alla-principen.

Syftet med projektet är att öka förutsättningarna så att personer med funktionsnedsättning av olika slag får ökad möjlighet att ta del av information som sänds digitalt.

Kompetens

Uppgiften kommer att anpassas efter intresse och kompetens hos den/de som söker examensarbetet.
Det handlar framförallt om att vara länken mellan teknikutvecklingen och användarna, där vi idag har kontakt med ett antal brukarorganisationer som representerar individer med funktionsnedsättning.

Preliminärt fokus är följande:

  • Kravinsamling tillsammans med användare: Fokusgrupper, brainstorming, m.m.
  • Utvärdering och test av tekniska lösningar: Främst kvalitativa, men ev. även kvantitativa studier.

Uppgiften är en del i arbetet med att ta fram en kommunikationsplattform som från grunden stödjer flerkanalspublicering, personalisering och individualisering för tillgänglighet. Kommunikationsplattformen kommer tillgodose individuella behov avseende läsbarhet/hörbarhet och förståelse för information som läses
i dator, surfplatta och mobil.

Kommunikationsplattformen är en vidareutveckling av Rule Communication’s befintliga tjänst RuleMailer, som är en molnbaserad plattform för planering, utformning, sändning och analys av digitala nyhetsbrev.

By | 2017-03-03T11:53:23+00:00 April 1st, 2015|Categories: Jobb|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment