Datadriven kommunikation 2017-07-03T10:07:23+00:00

Datadriven kommunikation

 

Rule är mycket populär tjänst som används flitigt av företag och varumärken som arbetar med stora kundvolymer, kundklubbar och ofta innefattar det också fysiska butiker och e-handel. För att bibehålla så bra kommunikation och samtidigt vara relevant utåt så krävs det att man hanterar och arbetar med kunddata på rätt sätt. Genom att arbeta datadrivet innebär då att man nyttjar den information som man samlar in från sina kunder. Det kan handla om att få mer information från sina kunder, var de bor, varumärken och produkter som de köper osv. Att summera datadriven kommunikation kan då vara att använda informationen efter ett köp i webshopen eller att samla in kunddata från tävlingar som du har på din hemsida m.m. Det är med den informationen som du sedan kan styra ditt arbetsflöde och i Rule kan du även automatisera det arbetet. Det är det som är grunden till datadriven kommunikation. Så innebörden med datadriven kommunikation ligger i att nyttja all din kundinformation på bästa sätt. Det hjälper dig även såklart att vara relevant i kundkommunikationen med erbjudanden och liknande vilket gör att kunderna uppfattar dina erbjudanden som positiva.

 

Med datadriven kommunikation så blir även Rule hörnstenen när det gäller marketing automation vilket knyter ihop cirkeln framför allt inom e-handel.  Det innebär att du kan koppla händelser och köpbeteende till automatiska utskick via Rule. Det innefattar även tackbrev efter genomfört köp som att man kan skicka unika meddelanden till en viss del av målgruppen styrt av att de handlat en viss produkt eller varumärke. Datadriven kommunikation blir då automatiserad och du använder dig av förprogrammerade meddelanden som skickas ut när rätt kriterier matchas.

 

Vi hjälper dig gärna att utvecklas med att arbeta med datadrivet i din kund- och marknadskommunikation. Med en workshop tillsammans med dig och ditt team går vi igenom hur ni på bästa sätt kan använda er av kunddata. Kontakta oss via e-post eller via vårt kontaktformulär redan idag.